THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2024

Ngày đăng: 24/03/2024

[bcit] - THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2024

Ngày đăng: 24/03/2024

[bcit] - THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2024

Thông báo Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Ngày đăng: 21/03/2024

Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp năm 2023 thông báo các nội dung như sau:

Thông báo Lịch kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Ngày đăng: 12/03/2024

Thông báo Lịch kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Ngày đăng: 05/03/2024

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.