THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

Ngày đăng: 02/01/2024

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 04/07/2023

[bcit] - CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng” – hè và Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023

Ngày đăng: 04/05/2023

[bcit]- Kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng” – hè và Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023

Ngày đăng: 24/03/2023

[bcit] - THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2023

Ngày đăng: 24/03/2023

[bcit] - THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2023

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.