Khoa Điện - Tự động hóa

Tên đơn vị : Khoa Điện - Tự động hóa
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3858112
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Tầng 4 nhà Đa năng
Trần Thị Quỳnh Oanh

Chức vụ : Trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Ngô Ngọc Tân Thư ký Thạc sỹ 0984603316 tannn@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Mai Hà Giáo viên Thạc sỹ 0335446725 hantm@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Tuyết Tổ trưởng, Giáo viên Thạc sỹ 0988055085 tuyetnt@bcit.edu.vn
Nguyễn Đình Tiến Giáo viên Thạc sỹ 0912719700 tiennd@bcit.edu.vn
Hà Thanh Cảnh Giáo viên Cao học 0982594913 canhht@bcit.edu.vn
Trần Thị Ngọc Linh Giáo viên Thạc sỹ 0979947360 linhttn@bcit.edu.vn
Lê Thị Phương Thanh Giáo viên Thạc sỹ 0967392682
Trần Thị Hoàn Giáo viên Thạc sỹ 0847225222
Nguyễn Thị Lộc Giáo viên Thạc sỹ 0916757553
Nguyễn Khắc Nghĩa Giáo viên Đại học 0911874888
Ngô Thị Hường Giảng viên Đại học 0357600390
Thân Thị Hiền Giảng viên Đại học 0368481227
Nguyễn Mạnh Hòa Giảng viên Đại học 0359991000
Nguyễn Thị Vân Giảng viên Đại học 0396896737
Tô Văn Thông Giáo viên Cao đẳng 0388538078
Ngô Duy Phi Long Giáo viên Cao đẳng 0979409567
Giáp Thị Nghi Giảng viên Đại học 0972 556 197
Trần Thị Hải Vân Giảng viên Thạc sỹ 0979 368 486
Phạm Thị Hải Yến Giảng viên Đại học 0986 130 669
Nguyễn Đạt Thạch Giảng viên Thạc sỹ 0981 867 286