Đào tạo

Đào tạo

Chương trình đào tạo Khóa 56 năm 2022

Chương trình đào tạo Khóa 56 năm 2022

Lịch thi lần 2 khóa 51 CĐCQ năm học 2018 - 2019

[Bcit] Phòng quản lý đào tạo trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nghiệp thông báo Lịch thi lần 2 khóa 51 CĐCQ năm học 2018 - 2019

THỜI KHÓA BIỂU HK I (2019 - 2020), BẬC TRUNG CẤP - KHOÁ 53 (30T)

[Bcit] Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo THỜI KHÓA BIỂU HK I (2019 - 2020), BẬC TRUNG CẤP - KHOÁ 53 (30T)

THỜI KHOÁ BIỂU HK I (2019-2020) - BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K53

[Bcit] Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo THỜI KHOÁ BIỂU HK I (2019-2020) - BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K53

THỜI KHOÁ BIỂU HK I (2019-2020), BẬC CĐ KHOÁ 51. [CHÍNH THỨC].

[Bcit] Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo THỜI KHOÁ BIỂU HK I (2019-2020), BẬC CĐ KHOÁ 51. [CHÍNH THỨC].

Danh sách phòng thi sát hạt tiếng Anh cho sinh viên Cao đẳng Khóa 52

[bcit] - Trung tâm HTQT&QHDN thông báo danh sách phòng thi sát hạt tiếng Anh cho sinh viên Cao đẳng khóa 52

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I – BẬC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG K52

[Bcit] Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I – BẬC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG K52

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG K52 (THỰC HIỆN TỪ 20.8.2018)

[Bcit] Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG K52 (THỰC HIỆN TỪ 20.8.2018)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ II BẬC CAO ĐẲNG - KHOÁ 51, NĂM HỌC 2017-2018

[Bcit] Phòng quản lý đào tạo trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nghiệp thông báo lịch thi kết thúc hk II bậc cao đẳng K51

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 49 VÀ BẬC CĐN LIÊN THÔNG KHÓA 50

[Bcit] Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo thay đổi lịch thi tốt nghiệp bậc CĐN 49, và CĐNLT 50.

Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo thông báo Thời khoá biểu môn học GDQP-AN Bậc Cao đẳng khoá 51 (đợt 2)

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nghiệp thông báo thông báo Thời khoá biểu môn học GDQP-AN Bậc Cao đẳng khoá 51 (đợt 2)

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA LẦN 2 - HKI 2017-2018 BẬC TCN KHÓA 50

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo lịch kiểm tra lần 2 - HKI 2017-2018 Bậc TCN khóa 50

Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo Lịch thi TC 51 (36T)+49CĐ-MT kỳ II năm học 2017-2018

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo lịch thi TC 51 (36T)+49CĐ-MT kỳ II năm học 2017-2018

LỊCH THI LẦN 2 BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 36T KHÓA 50

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo lịch thi lần 2 bậc TCCN 36T khóa 50

LỊCH THI LẦN 2 BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 49

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo lịch thi lần 2 bậc cao đẳng khóa 49.

Lịch thi HKII (2017-2018) Bậc TCCN - khoá 50 (36 tháng)

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo lịch thi lần 2 khóa 50.

Thông báo lịch thi lần 2 khóa 50 bậc CĐLT, TCCN24 T

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo lịch thi lần 2 khóa 50.

Thông báo khai giảng lớp Kế toán doanh nghiệp hệ ngắn hạn

Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo khai giảng lớp Kế toán doanh nghiệp hệ ngắn hạn.

Lịch thi kết thúc HKII (2017-2018) – Lớp: 49CĐ-Đ, 49CĐ-TĐ, 49CĐ-CNTT

Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo Lịch thi kết thúc HKII (2017-2018) – Lớp: 49CĐ-Đ, 49CĐ-TĐ, 49CĐ-CNTT

Thời khoá biểu HKII (2017-2018) Bậc Trung cấp 36T khoá 51 (các lớp vừa học xong GDQP)

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo thời khóa biểu HKII, (2017-2018)

Thông báo về việc đăng ký tham dự khóa học spa kết hợp thực tập trải nghiệp doanh nghiệp cho sinh viên

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nghiệp thông báo tới học sinh, sinh viên về việc đăng ký tham dự khóa học spa kết hợp thực tập trải nghiệp doanh nghiệp

Thông báo về việc đăng ký tham dự khóa học spa cho cán bộ giáo viên

Nhằm định hướng cho ngành đào tạo về thẩm mỹ cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nghiệp

Thời khóa biểu học kỳ II lớp 49CĐ-Đ, 49CĐ-ĐT

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo thời khóa biểu HKII, (2017-2018)

Lịch thi kết thúc học kỳ i - lớp 49CĐ-CNMT, 49CĐ-ĐT

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo lịch thi kết thúc học kỳ I Lớp 49CĐ-CNMT, 49CĐ-ĐT

Thời khóa biểu HKII, (2017-2018) bậc Trung cấp 36 tháng, khóa 51

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo thời khóa biểu HKII, (2017-2018) bậc Trung cấp 36 tháng, khóa 51

Lịch thi kết thúc HK1 (2017-2018) Lớp 49CĐ-Đ, 49CĐ-TĐ

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo lịch thi kết thúc học kỳ I Lớp 49CĐ-Đ, 49CĐ-TĐ

Thông báo lịch thi kết thúc học kỳ I bậc trung cấp 36 tháng khóa 51

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo lịch thi kết thúc học kỳ I khóa 51 bậc trung cấp 36 tháng

Thông báo danh sách học sinh, sinh viên bậc Trung cấp chuyên nghiệp 24T khóa 49 đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

[Bcit] - Thông báo danh sách học sinh, sinh viên bậc Trung cấp chuyên nghiệp 24T khóa 49 đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2017.

LỊCH THI HỌC KỲ 2 BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 36 THÁNG KHÓA 49, 50 NĂM HỌC 2016-2017

[Bcit] - Thông báo lịch thi học kỳ 2 bậc Trung cấp chuyên nghiệp 36 tháng - Khóa 49, 50 năm học 2016-2017.

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2016 - 2017

[Bcit] - Quyết định số 188⁄QĐ-CĐKTCN về việc thành lập Hội đồng thi và xét tốt nghiệp năm học 2016 - 2017.

Kế hoạch xét và thi tốt nghiệp năm học 2016

[Bcit] - Kế hoạch xét và thi tốt nghiệp Khoá 47 hệ Cao đẳng, TCCN 36 tháng, TCN 36 tháng;khoá 48 hệ TCCN 24 tháng và môn Chính trị hệ TCCN, TCN khóa 48, 49

Thông báo danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ TCCN 36 tháng và TCN 36 tháng khoá 46

[Bcit]- Thông báo danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ TCCN 36 tháng và TCN 36 tháng khoá 46

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề khoá 46; TCCN 24 tháng khoá 47

[Bcit]- Thông báo kế quả thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề khoá 46; TCCN 24 tháng khoá 47

Thông báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp K45 hệ TCCN 36 tháng và các khóa (Đợt thi tháng 8⁄ 2014)

Thông báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp K45 hệ TCCN 36 tháng và các khóa

Quyết định về việc công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Trường Năm học 2013 - 2014

Quyết định về việc công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Trường Năm học 2013 - 2014

Thông báo lịch thi tốt nghiệp Hệ Trung cấp chuyên nghiệp 36 tháng khoá 45 và HSSV các hệ thi ghép (Cao đẳng, TCCN 24 tháng, TCN 30 tháng)

Thông báo lịch thi tốt nghiệp Hệ Trung cấp chuyên nghiệp 36 tháng khoá 45 và HSSV các hệ thi ghép (Cao đẳng, TCCN 24 tháng, TCN 30 tháng)

Quyết định đánh giá kết quả điểm rèn luyện Học kỳ II, cả năm (năm học 2013-2014) và toàn khóa học K45 bậc TCCN36T hệ chính qui

Quyết định đánh giá kết quả điểm rèn luyện Học kỳ II, cả năm (năm học 2013-2014) và toàn khóa học K45 bậc TCCN36T hệ chính qui

LỊCH HỌC TẬP “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV” NĂM HỌC 2014 -2015 Khối: Cao đẳng chính qui, Cao đẳng liên thông, Cao đẳng nghề - Khóa 48

Thực hiện Kế hoạch số 663⁄KH- CĐKTCN ngày 14⁄8⁄2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tổ chức “tuần sinh hoạt công dân – HSSV” nhà trường bố trí lịch học như sau:

Thông báo kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH CĐ hệ chính qui năm 2014

Thông báo Kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2014

Sáng ngày 06-8, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho hơn 500 HSSV khóa 45 bậc Cao đẳng chính qui, Trung cấp nghề 30 tháng và khóa 46 bậc TCCN 24 tháng tại Hội trường lớn. Đây là hoạt động thường niên của Nhà trường nhưng cũng là buổi Lễ chứa đựng nhiều cảm xúc đối với các thầy cô cũng như của mỗi HSSV trước khi rời xa mái trường thân yêu mà mình đã gắn bó sau những tháng năm học tập.

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2014

Thông báo về kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 45 CĐCQ, TCN 30 Tháng và khóa 46 TCCN 24 tháng

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 46

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp vừa ra quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho khóa 46 hệ trung cấp chuyên nghiệp, dưới đây là quyết định và danh sách sinh viên K46 được công nhận tốt nghiệp.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề 30 tháng khóa 45

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp vừa ra quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho khóa 45 hệ trung cấp nghề 30 tháng, dưới đây là quyết định và danh sách sinh viên K45 được công nhận tốt nghiệp.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng chính quy khóa 45

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp vừa ra quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho khóa 45 hệ Cao đẳng chính quy, dưới đây là quyết định và danh sách sinh viên K45 được công nhận tốt nghiệp.

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp năm 2014

Kết quả tốt nghiệp các hệ TCCN 24 tháng K46, Trung cấp nghề K45, Cao đẳng chính quy K45

Thông báo lịch thi tốt nghiệp cho hệ Trung cấp nghề 30 tháng khóa 45

Lịch thi tốt nghiệp cho hệ Trung cấp nghề 30 tháng khóa 45

THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K46

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo:

Kết quả đánh giá KQRL năm thứ 3 (NH 2013-2014) và toàn khóa Khóa 45 bậc Cao đẳng nghề hệ chính qui

Kết quả đánh giá KQRL năm thứ 3 (NH 2013-2014) và toàn khóa Khóa 45 bậc Cao đẳng nghề hệ chính qui

Lịch thi học kỳ I năm học 2013 - 2014

Lịch ôn và thi học kỳ I năm học 2013 - 2014 của các hệ đào tạo

Thời khóa biểu học kỳ I hệ Cao đẳng CQ, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp 24 tháng,TCCN 36 tháng và TKB học văn hóa khóa 47 năm học 2013 - 2014

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu học kỳ I hệ Trung cấp chuyên nghiệp 36 tháng khóa 47 năm hoc 2013 - 2014

Danh sách HSSV khóa 44 hệ CĐCQ, khóa 44 Lục Ngạn, khóa 45 CĐLT, khóa 45 TCCN được công nhận tốt nghiệp

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo Danh sách HSSV khóa 44 hệ CĐCQ, khóa 44 Lục Ngạn, khóa 45 CĐLT, khóa 45 TCCN được công nhận tốt nghiệp năm 2013.

Tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên năm 2013

Căn cứ kế hoạch Đào tạo năm học 2012-2013. Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên năm 2013 như sau:

Danh sách sinh viên đủ điền kiện dự thi tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điền kiện dự thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng chính qui khóa 44 và bậc Cao đẳng liên thông khóa 45

Ban hành Quy định tổ chức kỳ thi kết thúc học phần

Quyết định về việc Ban hành Quy định tổ chức kỳ thi kết thúc học phần

Thời khóa biểu học văn hóa Khóa 45, khóa 46

Thời khóa biểu học văn hóa lớp 10 khóa 46, lớp 11 + 12 khóa 45

Lịch ôn và thi học kỳ II cho các hệ đào tạo năm học 2012 - 2013

Phòng Đào tạo thông báo lịch ôn và thi học kỳ II cho các hệ đào tạo

Thông báo về việc đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường và báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013

Phòng đào tạo thông báo tới các đơn vị về việc đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường và báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013

Quy định về đồ án, khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp

Ban hành Quy định về đồ án, khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp

Kế hoạch thi tốt nghiệp

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 44 hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề và khóa 45 hệ Cao đẳng liên thông, Trung cấp chuyên nghiệp 24 tháng

Kết quả hội giảng cấp Trường và Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2012-2013

Kết quả hội giảng cấp Trường và Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2012-2013

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2012-2013

Thực hiện công văn số 1398⁄BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05⁄3⁄2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ chương trình công tác năm học 2012-2013. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2012-2013.

Lịch thi giáo viên giỏi cấp trường năm 2013

Lịch thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2012 - 2013

Quyết định thành lập hội đồng chấm thi giáo viên giỏi cấp trường

Thành lập Hội đồng và các Ban giúp việc Hội đồng thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 - 2013

Kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012-2013

Kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012-2013

Kế hoạch tổ chức thi học sinh, sinh viên giỏi cấp trường năm học 2012 - 2013

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013

Lịch phụ đạo tốt nghiệp khóa 44 hệ TCN 30 tháng

LỊCH PHỤ ĐẠO TỐT NGHIỆP KHÓA 44 - HỆ TRUNG CẤP NGHỀ 30 THÁNG

Trường CĐ KTCN đạt nhiều giải cao trong hội thi “Tay nghề HSSV các trường chuyên nghiệp”

Nhằm nâng cao lòng yêu nghề, nâng cao nhận thức, khích lệ tinh thần yêu thích, ham học hỏi, phát huy tính sáng tạo của HSSV.

Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 44 đào tạo tại Trung tâm GDTX - DN Lục Ngạn

Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 44 - Hệ Trung cấp nghề đào tạo 30 tháng (Đào tạo tại Trung tâm GDTX – DN Lục Ngạn)

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 44 - Hệ trung cấp nghề 30 tháng

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP Khóa 44 - Hệ Trung cấp nghề đào tạo 30 tháng

Danh sách sinh viên Cao đẳng hệ liên thông được cấp Chứng chỉ học phần GDTC

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG - HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA HỌC 2010-2012, ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Danh sách sinh viên Cao đẳng hệ liên thông được nhận bằng tốt nghiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG - HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA HỌC 2010-2012, NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2012

Danh sách sinh viên Cao đẳng hệ liên thông được cấp Chứng chỉ học phần GDQP-AN

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG - HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA HỌC 2010-2012, ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Ngày 19⁄01⁄2013, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức hội nghị về công tác giáo viên chủ nhiệm. Tới dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; trưởng, phó các đơn vị và toàn thể giáo viên các phòng, khoa, trung tâm.

Tổ chức lớp truyền thông kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho HSSV

Với mục đích nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), góp phần cải thiện hành vi, thực hành đúng trong lĩnh vực SKSS trong thanh niên, HSSV.