THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I – BẬC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG K52

Ngày đăng: 17/08/2018

[Bcit] Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I – BẬC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG K52

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG K52 (THỰC HIỆN TỪ 20.8.2018)

Ngày đăng: 16/08/2018

[Bcit] Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG K52 (THỰC HIỆN TỪ 20.8.2018)

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

Ngày đăng: 25/07/2018

[bcit] - Căn cứ thông báo số 256⁄TB-CĐKTCN ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018; Căn cứ Biên bản của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 họp ngày 16⁄7⁄2018, Nhà trường thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 như sau:

Khai giảng lớp tập huấn về phương pháp tiếp cận năng lực APC và chuyển giao bộ chuẩn cho 3 nghề: Nghề Công nghệ Ôtô, Nghề Hàn, Nghề Cắt gọt kim loại

Ngày đăng: 24/07/2018

[Bcit] - Phòng Nghiên Cứu Khoa Học và Chuyển Giao Công Nghệ trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

Ngày đăng: 03/07/2018

[Bcit]- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh năm 2018

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.