Gặp mặt cán bộ, công nhân viên chức, người lao động nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày đăng: 12/02/2019

[bcit] - Gặp mặt cán bộ, công nhân viên chức, người lao động nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 25/01/2019

[bcit] - Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Trường CĐKTCN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và hợp tác doanh nghiệp năm 2018

Ngày đăng: 23/01/2019

[bcit] - Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và hợp tác doanh nghiệp năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019

Ngày đăng: 23/01/2019

[bcit] - Căn cứ Thỏa thuận hợp tác về tuyển sinh, đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế & QTKD và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 số 1235⁄TB-ĐHKT & QTKD-ĐT và thừa ủy quyền của Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh như sau:

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2019 - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngày đăng: 21/01/2019

[bcit] - Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 15⁄2014⁄TT-BGDĐT ngày 15⁄5⁄2014. Căn cứ biên bản thoả thuận tổ chức lớp đào tạo thạc sỹ các ngành kỹ thuật và quản lý kinh tế khoá 2019 giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp và trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2019 như sau:

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019

[bcit] - Căn cứ Thỏa thuận hợp tác về tuyển sinh, đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế & QTKD và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 số 1235⁄TB-ĐHKT & QTKD-ĐT và thừa ủy quyền của Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh như sau: