Đề cương ôn tập môn tiếng Anh dùng cho thi sát hạch trình độ Tiếng Anh bậc CĐ, hệ Chính quy, K48 năm 2014- 2015

Ngày đăng: 23/10/2014

Đề cương ôn tập môn tiếng Anh dùng cho thi sát hạch trình độ Tiếng Anh bậc CĐ, hệ Chính quy, K48 năm 2014- 2015

Tư vấn, truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2014

Ngày đăng: 23/10/2014

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Đoàn thanh niên Nhà trường Kết hợp với Trung tâm chăm sắp sức khỏe sinh sản Tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình “Truyền thông và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh, Sinh viên”

Thông báo về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2014-2015 đối với HSSV hệ chính quy theo Nghị định 74⁄NĐ-CP

Ngày đăng: 22/10/2014

Thực hiện Nghị định 74⁄2013⁄NĐ-CP ngày 15⁄7⁄2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49⁄2010⁄NĐ-CP ngày 14⁄5⁄2010 quy định về việc miễn giảm học phí, Nhà trường thông báo và hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí năm học 2014-2015 đối với HSSV hệ chính quy đang học tại trường như sau.

Hot hot hot việc làm thêm cho sinh viên

Ngày đăng: 21/10/2014

[ LOTTERIA BIG C BẮC GIANG ] Tuyển Dụng :

Thông báo về việc công nhận kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập của HSSV Học kỳ II, năm học 2013 - 2014

Ngày đăng: 20/10/2014

Thông báo về việc công nhận kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập của HSSV Học kỳ II, năm học 2013 - 2014

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TƯ VẤN VIỆC LÀM CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2014

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng của Nhà trường, căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ về công tác hư¬ớng nghiệp, tư¬ vấn việc làm của HSSV năm 2014, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV, cụ thể như¬ sau: