Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018

Ngày đăng: 13/09/2017

[bcit] - Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 15⁄2014⁄TT-BGDĐT ngày 15⁄5⁄2014. Căn cứ biên bản thoả thuận tổ chức lớp đào tạo thạc sỹ các ngành kỹ thuật và quản lý kinh tế khoá 2018 giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp và trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2018 như sau:

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2017 CHO CÔNG TY CANON VIỆT NAM

Ngày đăng: 12/09/2017

[bcit] - Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp thông báo lịch đăng ký thi tuyển kỹ thuật viên đợt 1 năm 2017 cho công ty Canon Việt Nam dành cho học sinh sinh viên (HSSV) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp như sau:

Thông báo về việc đăng ký đi làm việc tại Trung tâm ASEAN - Trung Quốc

Ngày đăng: 06/09/2017

[bcit] - Công văn thông báo về việc đăng ký làm việc tại Trung tâm ASEAN - Trung Quốc.

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO MỚI TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 16/08/2017

[bcit] - Bắt đầu từ năm học 2016 – 2017, trường cao đẳng KT – CN bộ Công thương triển khai mô hình đào tạo "học đi đôi với hành”, kết hợp với các doanh nghiệp cho sinh viên đi thực tập trải nghiệm ngay từ năm đầu tiên và đều đặn hằng năm sẽ có các đợt đi thường xuyên. Mô hình thực tập trải nghiệm được nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến thực hiện từ rất lâu theo xu hướng giáo dục nghề nghiệp cho công dân, đã băt đầu được áp dụng ở Việt Nam vài năm gần đây.

Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày đăng: 30/06/2017

[Bcit]- Nghị định số 47⁄2017⁄NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

Thông tin mới

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018

[bcit] - Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 15⁄2014⁄TT-BGDĐT ngày 15⁄5⁄2014. Căn cứ biên bản thoả thuận tổ chức lớp đào tạo thạc sỹ các ngành kỹ thuật và quản lý kinh tế khoá 2018 giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp và trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2018 như sau:

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018

[bcit] - Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 15⁄2014⁄TT-BGDĐT ngày 15⁄5⁄2014. Căn cứ biên bản thoả thuận tổ chức lớp đào tạo thạc sỹ các ngành kỹ thuật và quản lý kinh tế khoá 2018 giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp và trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2018 như sau:

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2017 CHO CÔNG TY CANON VIỆT NAM

[bcit] - Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp thông báo lịch đăng ký thi tuyển kỹ thuật viên đợt 1 năm 2017 cho công ty Canon Việt Nam dành cho học sinh sinh viên (HSSV) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp như sau: