Thông báo lịch phỏng vấn và thi tuyển đối với thí sinh dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2018

Ngày đăng: 25/05/2018

[bcit] - Căn cứ Thông báo số 256⁄TB-CĐKTCN ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018; Căn cứ Biên bản của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 họp ngày 07⁄5⁄2018, Nhà trường thông báo Lịch xét tuyển tới các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2018 như sau:

Thông báo mời thầu nhà ăn

Ngày đăng: 24/05/2018

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo mời thầu kinh doanh dịch vụ bếp ăn tại cơ sở 1 và cơ sở 2

Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp và Trường Cao đẳng Truyền hình

Ngày đăng: 22/05/2018

[bcit] - Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa trường CĐKTCN và trường CĐTH

Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo Lịch thi TC 51 (36T)+49CĐ-MT kỳ II năm học 2017-2018

Ngày đăng: 21/05/2018

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo lịch thi TC 51 (36T)+49CĐ-MT kỳ II năm học 2017-2018

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ba Lan đến thăm và làm việc tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghiệp.

Ngày đăng: 07/05/2018

[bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp long trọng tổ chức buổi tiếp đón và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

Thông tin mới

Thông báo lịch phỏng vấn và thi tuyển đối với thí sinh dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2018

[bcit] - Căn cứ Thông báo số 256⁄TB-CĐKTCN ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018; Căn cứ Biên bản của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 họp ngày 07⁄5⁄2018, Nhà trường thông báo Lịch xét tuyển tới các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2018 như sau: