Thông báo lịch xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2017

Ngày đăng: 06/12/2017

[bcit] - Căn cứ Thông báo số 1064⁄TB-CĐKTCN ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017; Căn cứ Biên bản của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 họp ngày 01⁄12⁄2017, Nhà trường thông báo Lịch xét tuyển tới các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2017 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN

Ngày đăng: 30/11/2017

[bcit] - Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp thông báo tuyển kỹ thuật viên năm 2017 cho công ty TNHH LG DISPLAY VIETNAM HAI PHONG (LGDVH) dành cho học sinh sinh viên (HSSV)

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017

Ngày đăng: 02/11/2017

[bcit] - Căn cứ văn bản số 9970⁄BCT-TCCB ngày 26⁄10⁄2017 của Bộ Công Thương về việc chấp thuận tuyển dụng viên chức 6 tháng cuối năm 2017 và nhu cầu nhân lực và định hướng phát triển của đơn vị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018

Ngày đăng: 13/09/2017

[bcit] - Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 15⁄2014⁄TT-BGDĐT ngày 15⁄5⁄2014. Căn cứ biên bản thoả thuận tổ chức lớp đào tạo thạc sỹ các ngành kỹ thuật và quản lý kinh tế khoá 2018 giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp và trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2018 như sau:

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2017 CHO CÔNG TY CANON VIỆT NAM

Ngày đăng: 12/09/2017

[bcit] - Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp thông báo lịch đăng ký thi tuyển kỹ thuật viên đợt 1 năm 2017 cho công ty Canon Việt Nam dành cho học sinh sinh viên (HSSV) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp như sau:

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

Thông tin mới

Thông báo lịch xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2017

[bcit] - Căn cứ Thông báo số 1064⁄TB-CĐKTCN ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017; Căn cứ Biên bản của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 họp ngày 01⁄12⁄2017, Nhà trường thông báo Lịch xét tuyển tới các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2017 như sau:

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018

[bcit] - Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 15⁄2014⁄TT-BGDĐT ngày 15⁄5⁄2014. Căn cứ biên bản thoả thuận tổ chức lớp đào tạo thạc sỹ các ngành kỹ thuật và quản lý kinh tế khoá 2018 giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp và trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2018 như sau: