ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2019-2022

Ngày đăng: 08/10/2019

[bcit] - ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2019-2022

Công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, người lao động

Ngày đăng: 26/09/2019

[bcit] - Công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, người lao động

Thông báo thu bổ sung hồ sơ Học sinh sinh viên

Ngày đăng: 20/09/2019

[bcit] - Thông báo tiếp tục thu bổ sung hồ sơ HSSV

Sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019

Ngày đăng: 18/09/2019

[bcit] - Sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019

THỜI KHÓA BIỂU HK I (2019 - 2020), BẬC TRUNG CẤP - KHOÁ 53 (30T)

Ngày đăng: 06/09/2019

[Bcit] Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo THỜI KHÓA BIỂU HK I (2019 - 2020), BẬC TRUNG CẤP - KHOÁ 53 (30T)

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.