Thông báo tuyển dụng kỹ thuật viên của công ty LG Display Việt Nam

Ngày đăng: 07/09/2018

[bcit] - Công ty TNHH LG Display Việt Nam thông báo tuyển dụng kỹ thuật viên.

Bộ quy tắc ứng xử áp dụng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Ngày đăng: 24/08/2018

[bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên đang làm việc và học tập tại Nhà trường.

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

Ngày đăng: 25/07/2018

[bcit] - Căn cứ thông báo số 256⁄TB-CĐKTCN ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018; Căn cứ Biên bản của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 họp ngày 16⁄7⁄2018, Nhà trường thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 như sau:

Khai giảng lớp tập huấn về phương pháp tiếp cận năng lực APC và chuyển giao bộ chuẩn cho 3 nghề: Nghề Công nghệ Ôtô, Nghề Hàn, Nghề Cắt gọt kim loại

Ngày đăng: 24/07/2018

[Bcit] - Phòng Nghiên Cứu Khoa Học và Chuyển Giao Công Nghệ trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

Ngày đăng: 03/07/2018

[Bcit]- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh năm 2018

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.