CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN CHIẾN TUYỂN DỤNG

Ngày đăng: 28/06/2019

Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển dụng.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1808⁄QĐ-BCT

Ngày đăng: 28/06/2019

[bcit] - Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN ĐIỆN LẠNH, ĐIỆN, CƠ KHÍ

Ngày đăng: 28/06/2019

Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển dụng.

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: 21/06/2019

[bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

Ngày đăng: 03/06/2019

[Bcit]- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh năm 2019

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.