TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NĂM 2018- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Ngày đăng: 17/10/2018

Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nghiệp thông báo tuyển sinh văn bằng 2 năm 2018 - Trường Đại học Thương mại

Báo cáo tóm tắt đề tài và sáng kiến kinh nghiệm năm 2017 – Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Ngày đăng: 27/09/2018

[bcit] - Báo cáo tóm tắt đề tài và sáng kiến kinh nghiệm năm 2017 – Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Gặp mặt giữa đại diện nhà trường với phụ huynh, sinh viên đi thực tập nghề nghiệp quốc tế tại Thái lan

Ngày đăng: 25/09/2018

[bcit] - Ngày 20 tháng 9 năm 2018, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa đại diện nhà trường với phụ huynh, sinh viên đi thực tập quốc tế tại Thái lan.

Thông báo tuyển dụng kỹ thuật viên của công ty LG Display Việt Nam

Ngày đăng: 07/09/2018

[bcit] - Công ty TNHH LG Display Việt Nam thông báo tuyển dụng kỹ thuật viên.

Bộ quy tắc ứng xử áp dụng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Ngày đăng: 24/08/2018

[bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên đang làm việc và học tập tại Nhà trường.

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.