Trường CĐKTCN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và hợp tác doanh nghiệp năm 2018

Ngày đăng: 23/01/2019

[bcit] - Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và hợp tác doanh nghiệp năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019

Ngày đăng: 23/01/2019

[bcit] - Căn cứ Thỏa thuận hợp tác về tuyển sinh, đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế & QTKD và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 số 1235⁄TB-ĐHKT & QTKD-ĐT và thừa ủy quyền của Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh như sau:

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2019 - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngày đăng: 21/01/2019

[bcit] - Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 15⁄2014⁄TT-BGDĐT ngày 15⁄5⁄2014. Căn cứ biên bản thoả thuận tổ chức lớp đào tạo thạc sỹ các ngành kỹ thuật và quản lý kinh tế khoá 2019 giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp và trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2019 như sau:

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2019

Ngày đăng: 03/01/2019

[bcit] - Sáng ngày 28⁄12⁄2018, tại Hội trường Cơ sở 2, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019 nhằm đánh giá, thảo luận kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Gặp mặt và tri ân các cán bộ, viên chức nghỉ hưu năm 2018

Ngày đăng: 02/01/2019

[bcit] - Ngày 28⁄12⁄2018, tại phòng họp Truyền thống, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức buổi Gặp mặt thân mật 02 đồng chí cán bộ, viên chức nhận quyết định nghỉ hưu trong năm 2018. Buổi gặp mặt là dịp để lãnh đạo, tập thể sư phạm Nhà trường tri ân các thầy, cán bộ đã nghỉ hưu trong năm 2018 vì những cống hiến cho sự phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp trong suốt quá trình làm việc của mình.

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019

[bcit] - Căn cứ Thỏa thuận hợp tác về tuyển sinh, đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế & QTKD và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 số 1235⁄TB-ĐHKT & QTKD-ĐT và thừa ủy quyền của Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh như sau: