Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2014-2015 khóa 47, 48

Ngày đăng: 15/12/2014

[Bcit] - Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2014-2015 khóa 47, 48

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN

Ngày đăng: 15/12/2014

[Bcit] - Khai giảng lớp Tiếng Hàn Nhập môn, dành cho các bạn yêu thích tiếng Hàn Quốc nhưng chỉ có thể học vào cuối tuần

Cơ hội việc làm thu nhập cao hot.. hot...

Ngày đăng: 12/12/2014

[Bcit]- Công ty Xinan Hải Dương thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Fujikin Bắc Ninh Thông báo tuyển dụng

Ngày đăng: 11/12/2014

[Bcit]- Công ty TNHH Fujikin Bắc Ninh Thông báo tuyển dụng

Thông báo về kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa 48 năm học 2014-2015

Ngày đăng: 09/12/2014

Thông báo về kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa 48 năm học 2014-2015

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TƯ VẤN VIỆC LÀM CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2014

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng của Nhà trường, căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ về công tác hư¬ớng nghiệp, tư¬ vấn việc làm của HSSV năm 2014, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV, cụ thể như¬ sau: