Sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019

Ngày đăng: 18/09/2019

[bcit] - Sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019

THỜI KHÓA BIỂU HK I (2019 - 2020), BẬC TRUNG CẤP - KHOÁ 53 (30T)

Ngày đăng: 06/09/2019

[Bcit] Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo THỜI KHÓA BIỂU HK I (2019 - 2020), BẬC TRUNG CẤP - KHOÁ 53 (30T)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp bậc CĐCQ, CĐN, TCCN khóa 50 đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: 04/09/2019

[bcit] - Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp bậc CĐCQ, CĐN, TCCN khóa 50 đợt 1 năm 2019

THỜI KHOÁ BIỂU HK I (2019-2020) - BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K53

Ngày đăng: 28/08/2019

[Bcit] Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo THỜI KHOÁ BIỂU HK I (2019-2020) - BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K53

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN CHIẾN TUYỂN DỤNG

Ngày đăng: 28/06/2019

Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển dụng.

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.