Thông báo lịch chi tiết xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: 14/06/2019

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo lịch chi tiết xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

Thông báo lịch xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: 04/06/2019

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo lịch xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

Ngày đăng: 03/06/2019

[Bcit]- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: 11/04/2019

[bcit] - Căn cứ văn bản số 2441⁄BCT-TCCB ngày 09⁄4⁄2019 của Bộ Công Thương về việc chấp thuận tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 và nhu cầu nhân lực, định hướng phát triển của đơn vị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

Giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp với Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Ngày đăng: 11/04/2019

[bcit] - Giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp với Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.