Thông báo V⁄v hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí, chính sách nội trú Học kỳ II năm học 2019-2020

Ngày đăng: 23/03/2020

[bcit] - Thông báo V⁄v hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí, chính sách nội trú Học kỳ II năm học 2019-2020.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Ngày đăng: 02/03/2020

[Bcit]- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh năm 2020

GẶP MẶT TRI ÂN CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

Ngày đăng: 10/01/2020

[bcit] - GẶP MẶT TRI ÂN CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN “TRAO GIỌT HỒNG – CHIA SẺ YÊU THƯƠNG”

Ngày đăng: 08/01/2020

[bcit] - NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN “TRAO GIỌT HỒNG – CHIA SẺ YÊU THƯƠNG”

Kế hoạch Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020 hưởng ứng Chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng” năm 2020

Ngày đăng: 02/01/2020

[bcit] - Kế hoạch Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020 hưởng ứng Chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng” năm 2020

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.