Tổ Công nghệ May - Thiết kế Thời trang

Tên đơn vị : Tổ Công nghệ May - Thiết kế Thời trang
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư: tmtt@bcit.edu.vn
Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà 8 tầng
Dương Thị Phượng

Chức vụ : Tổ trưởng

Trình độ : Kỹ sư

Điện thoại : 0985145579

Hộp thư : phuongdt@bcit.edu.vn

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Đỗ Thị Liên Nhân viên KT may Công nhân 0975379344 liendt@bcit.edu.vn
Bùi Thị Tình Giáo viên Cử nhân 0975303123 tinhbt@bcit.edu.vn
Vũ Thị Trang Nhân viên Đại học 0356987266 trangvt@bcit.edu.vn
Tạ Thị Thu Huyền Giảng viên Kỹ sư 0987270787 huyenttt@bcit.edu.vn
Ngô Thị Thúy Giáo viên Đại học 0353257684 thuynttm@bcit.edu.vn
Phùng Thị Hoa Giáo viên Kỹ sư 0989346314 hoapt@bcit.edu.vn

Related Information