Tổ Công nghệ May - Thiết kế Thời trang

Tên đơn vị : Tổ Công nghệ May - Thiết kế Thời trang
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà 8 tầng
Dương Thị Phượng

Chức vụ : Tổ trưởng

Trình độ : Kỹ sư

Điện thoại : 0985145579

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Đỗ Thị Liên Nhân viên KT may Công nhân 0975379344
Bùi Thị Tình Giáo viên Cử nhân 0975303123
Vũ Thị Trang Nhân viên Đại học 0356987266
Tạ Thị Thu Huyền Giảng viên Kỹ sư 0987270787
Ngô Thị Thúy Giáo viên Đại học 0353257684
Phùng Thị Hoa Giáo viên Kỹ sư 0989346314
Trương Phương Thanh Giáo viên Đại học 0986875226

Related Information