Khoa Công nghệ May - Thời trang và Thẩm mỹ

Tên đơn vị : Khoa Công nghệ May - Thời trang và Thẩm mỹ
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà 8 tầng
Dương Thị Phượng

Chức vụ : Trưởng khoa

Trình độ : Kỹ sư

Điện thoại : 0985145579

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Ngô Song Hà Giáo viên Cử nhân 01238775661
Đỗ Thị Liên Nhân viên KT may Công nhân 0975379344
Tạ Thị Thu Huyền Giảng viên Kỹ sư 0987270787
Ngô Thị Thúy Giáo viên Đại học 0353257684
Trương Phương Thanh Giáo viên Đại học 0986875226
Nguyễn Thị Kha Giáo viên Đại học 0945 887 819
Nguyễn Khánh Ly Giáo viên Đại học 0965 341024

Related Information