Mã số : 48/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và xã hội không có tệ nạn ma túy
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 11/01/2018