1. Thủ tục đóng học phí qua ngân hàng như thế nào ?

Nguyễn Bá Quang - alo@yahoo.com - 09842323232

Truy cập địa chỉ http:⁄⁄vietcombank.com ....

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật quy định ở luật nào ?

Ngô Khánh An - zzzz@moit.gov.vn - 0985423323

Quy định tại điều 3 luật ....

3. Làm thế nào để đăng ký thủ tục xuất nhập khẩu

Cao Lý Trung - zzz@mei.gov.vn - 0984334343434

Bạn vui lòng xem kỹ nghị định 23-2009-BCT