ISO 9001-2008

ISO 9001-2008

Chứng nhận ISO 9001-2008

Chứng nhận ISO 9001-2008 Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015-2016

Năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phấn đấu đạt những mục tiêu chất lượng sau:

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp – Bộ Công Thương phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chất lượng cao, hàng đầu của cả nước, có uy tín trong khu vực. Với giá trị cốt lõi:

ISO 9001 - 2008

Bộ tài liệu ISO 9001:2008 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp