Ngày đăng: 12/05/2016

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp – Bộ Công Thương phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chất lượng cao, hàng đầu của cả nước, có uy tín trong khu vực. Với giá trị cốt lõi:

Coi trọng chất lượng và hiệu quả

Khuyến khích sáng tạo, thúc đẩy hợp tác

Đảm bảo hài hòa, phát triển bền vững

Chúng tôi cam kết:

1. Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng cao theo hướng nghiên cứu ứng dụng, có khả năng thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế;

2. Tiếp cận các dịch vụ giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới; cải tiến liên tục chương trình, đa dạng hóa phương pháp dạy học nhằm khuyến khích người học sáng tạo trong học tập;

3. Mở rộng liên kết đào tạo với các cơ sở kỹ thuật – kinh tế trong và ngoài nước;

4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước tiếp cận với chuẩn khu vực và quốc tế

5. Thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

Để thực thi chính sách chất lượng, Ban lãnh đạo nhà trường xây dựng các mục tiêu chất lượng và triển khai các biện pháp cần thiết để hoàn thành các mục tiêu đó.

Chính sách này được phổ biến đến từng người để toàn thể cán bộ, giảng viên trong nhà trường thấu hiểu và quán triệt trong công việc hàng ngày.

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Ban giám hiệu