Tuyển sinh du học

Tuyển sinh du học

Thông báo tuyển sinh du học Đài Loan

[bcit] - Trung tâm Giáo dục Hàn Quốc DU-BCIT – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo chương trình tuyển sinh du học tại Đài Loan kỳ tháng 2⁄2019 như sau:

Thông báo tuyển sinh du học Cao đẳng nghề liên thông Đại học (Có học bổng)

Công ty Đào tạo và cung ứng nhân lực – HaUI( LETCO) thuộc trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội tuyển sinh du học Cao đẳng nghề tại Học viện Giáo dục Kỹ thuật nghề nghiệp Kinh tế - Thương mại Giang Tô (Chương trình có học bổng), cụ thể:

Thông báo tuyển sinh Tiếng Nhật dành cho học sinh du học và đi lao động làm việc tại Nhật Bản

Trung tâm Tư vấn Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Seiko-Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh học tiếng Nhật 8⁄2013 như sau:

Tuyển sinh du học, lao động đi làm tại Nhật bản

Trung tâm Tư vấn Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Seiko-Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh 5⁄2013

Một số hình ảnh du học sinh Nhật Bản

Điều kiện sinh hoạt ăn ở, học tập của 3 e du học sinh tại đất nước mặt trời mọc khi mới đến nơi

Tuyển sinh đào tạo tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên đang học tập tại trường và các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn Bắc Giang, Trung tâm Tư vấn Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp (CĐKTCN) mở các lớp đào tạo tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật như sau: