Mã số : Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Người ký: Phòng CTHSSV
Ngày ban hành: 30/06/2017