Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Tên đơn vị : Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư: kktqtkd@bcit.edu.vn
Địa chỉ: Tầng 1, nhà B Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Nguyễn Thành Đạt

Chức vụ : Trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0906188268

Hộp thư : datnt@bcit.edu.vn

Lương Thị Lê

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0984 105 998

Hộp thư : lelt@bcit.edu.vn

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Đinh Thị Lan Phương Tổ trưởng Thạc sỹ 01662145009 phuongdtl@bcit.edu.vn
Phan Thị Thúy An Giáo viên Thạc sĩ 0945 511 462 anptt@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Hường Giáo viên Thạc sỹ 0979593898 huongntkt@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Vân Mai Giáo viên Thạc sỹ 01669025974 maintv@bcit.edu.vn
Lê Thị Hồng Vân Giáo viên Thạc sỹ 0906255286 vanlth@bcit.edu.vn
Phạm Thu Giang Giáo viên Thạc sỹ 01247770777 giangpt@bcit.edu.vn
Dương Thị Lý Giáo Viên Đại Học 0936 963 181 lydt@bcit.edu.vn
Đào Hải Yến Giáo Viên Thạc sỹ 0948 402 295 yendh@bcit.edu.vn
Nguyễn Minh Thư Giáo Viên Thạc sỹ 0912 002 658 tnm@bcit.edu.vn
Trần Thị Cơ Giáo Viên Kỹ sư 01664351666 cott@bcit.edu.vn