Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Tên đơn vị : Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Tầng 1, nhà B Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Nguyễn Thành Đạt

Chức vụ : Trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0906188268

Hộp thư : 

Lương Thị Lê

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0984 105 998

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Đinh Thị Lan Phương Giáo viên Thạc sỹ 0362145009
Phan Thị Thúy An Giáo viên Thạc sĩ 0945 511 462
Nguyễn Thị Hường Giáo viên Thạc sỹ 0979593898
Nguyễn Thị Vân Mai Giáo viên Thạc sỹ 0369025974
Lê Thị Hồng Vân Giáo viên Thạc sỹ 0906255286
Phạm Thu Giang Giáo viên Thạc sỹ 0888333235
Dương Thị Lý Giáo Viên Đại Học 0936 963 181
Đào Hải Yến Giáo Viên Thạc sỹ 0948 402 295
Nguyễn Minh Thư Giáo Viên Thạc sỹ 0912 002 658
Trần Thị Cơ Giáo Viên Kỹ sư 0364351666