Khoa Điện - Tự động hóa

Tên đơn vị : Khoa Điện - Tự động hóa
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3858112
Fax:
Hộp thư: kdtdh@bcit.edu.vn
Địa chỉ: Tầng 4 nhà Đa năng
Nguyễn Thị Hương

Chức vụ : Trưởng khoa

Trình độ : Kỹ sư

Điện thoại : 0915538731

Hộp thư : huongnt@bcit.edu.vn

Đỗ Triều Dương

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0914947078

Hộp thư : duongdt@bcit.edu.vn

Trần Thị Quỳnh Oanh

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0911113111

Hộp thư : oanhttq@bcit.edu.vn

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Ngô Ngọc Tân Thư ký Thạc sỹ 0984603316 tannn@bcit.edu.vn
Trần Ngọc Quang Giáo viên Thạc sỹ 0982578356 quangtn@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Mai Hà Giáo viên Thạc sỹ 0335446725 hantm@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Thạc sỹ 0988055085 tuyetnt@bcit.edu.vn
Nguyễn Đình Tiến Giáo viên Thạc sỹ 0912719700 tiennd@bcit.edu.vn
Nguyễn Thu Thủy Giáo viên Thạc sỹ 0963083533 thuynt@bcit.edu.vn
Hà Thanh Cảnh Giáo viên Cao học 0982594913 canhht@bcit.edu.vn
Trần Thị Ngọc Linh Giáo viên Thạc sỹ 0979947360 linhttn@bcit.edu.vn
Lê Thị Phương Thanh Giáo viên Thạc sỹ 0967392682 thanhltp@bcit.edu.vn
Trần Thị Hoàn Giáo viên Thạc sỹ 0847225222 hoantt@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Lộc Giáo viên Thạc sỹ 0916757553 locnt@bcit.edu.vn
Nguyễn Văn Dân Giảng viên Cao học 0907530866 dannv@bcit.edu.vn
Nguyễn Khắc Nghĩa Giáo viên Đại học 0911874888 nghiank@bcit.edu.vn
Ngô Thị Hường Giảng viên Đại học 0357600390 huongntd@bcit.edu.vn
Thân Thị Hiền Giảng viên Đại học 0368481227 hientt@bcit.edu.vn
Nguyễn Mạnh Hòa Giảng viên Đại học 0359991000 hoanm@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Vân Giảng viên Đại học 0396896737 vanntd@bcit.edu.vn
Thân Văn Vinh Giáo viên thỉnh giảng Cao đẳng 0981040649 vinhtv@bcit.edu.vn
Tô Văn Thông Giáo viên thỉnh giảng Cao đẳng 0388538078 thongtv@bcit.edu.vn
Ngô Duy Phi Long Giáo viên thỉnh giảng Cao đẳng 0979409567 longndp@bcit.edu.vn