Khoa Điện - Tự động hóa

Tên đơn vị : Khoa Điện - Tự động hóa
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3858112
Fax:
Hộp thư: kdtdh@bcit.edu.vn
Địa chỉ: Tầng 4 nhà Đa năng
Nguyễn Thị Hương

Chức vụ : Trưởng khoa

Trình độ : Kỹ sư

Điện thoại : 0915538731

Hộp thư : huongnt@bcit.edu.vn

Đỗ Triều Dương

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0914947078

Hộp thư : duongdt@bcit.edu.vn

Trần Thị Quỳnh Oanh

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0911113111

Hộp thư : oanhttq@bcit.edu.vn

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Ngô Ngọc Tân Thư ký Thạc sỹ 0984603316 tannn@bcit.edu.vn
Trần Ngọc Quang Giáo viên Thạc sỹ 0982578356 quangtn@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Mai Hà Giáo viên Thạc sỹ 0972418205 hantm@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Thạc sỹ 0988055085 tuyetnt@bcit.edu.vn
Nguyễn Đình Tiến Giáo viên Thạc sỹ 0912719700 tiennd@bcit.edu.vn
Nguyễn Thu Thủy Giáo viên Thạc sỹ 0963083533 thuynt@bcit.edu.vn
Hà Thanh Cảnh Giáo viên Cao học 0912670442 canhht@bcit.edu.vn
Trần Thị Ngọc Linh Giáo viên Thạc sỹ 0979947360 linhttn@bcit.edu.vn
Lê Thị Phương Thanh Giáo viên Thạc sỹ 01232109985 thanhltp@bcit.edu.vn
Trần Thị Hoàn Giáo viên Thạc sỹ 0962469444 hoantt@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Lộc Giáo viên Thạc sỹ 0916757553 locnt@bcit.edu.vn
Nguyễn Văn Dân Giảng viên Cao học 0907530866 dannv@bcit.edu.vn
Nguyễn Khắc Nghĩa Giáo viên Đại học 0911874888 nghiank@bcit.edu.vn