Khoa Điện tử - Tin học

Tên đơn vị : Khoa Điện tử - Tin học
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3858611
Fax:
Hộp thư: kdtth@bcit.edu.vn
Địa chỉ: Tầng 5 nhà Đa năng
Phan Thị Năm

Chức vụ : Trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0982310677

Hộp thư : nampt@bcit.edu.vn

Trịnh Như Toản

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Trình độ : Kỹ sư

Điện thoại : 0912307139

Hộp thư : toantn@bcit.edu.vn

Dương Thế Ánh

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0982880166

Hộp thư : anhdt@bcit.edu.vn

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Trần Thị An Hà Thư ký Cử nhân 0976125928 hatta@bcit.edu.vn
Hoàng Bảo Trung Giảng viên Kỹ sư 0987192883 trunghb@bcit.edu.vn
Nguyễn Tiến Đức Tổ trưởng, giảng viên Thạc sỹ 0963633456 ducnt@bcit.edu.vn
Vương Quang Huy Tổ trưởng, Giang viên Thạc sỹ 0984113965 huyvq@bcit.edu.vn
Phan Quang Thưởng Giáo viên Thạc sỹ 0946885185 thuongpq@bcit.edu.vn
Bùi Văn Tú Tổ trưởng, Giáo viên Cao học 0988508024 tubv@bcit.edu.vn
Nguyễn Ngọc Hoan Giáo viên Thạc sỹ 0976351503 hoannn@bcit.edu.vn
Phạm Thị Uyên Giáo viên Thạc sỹ 0984142916 uyenpt@bcit.edu.vn
Giáp Huy Tường Giáo viên Thạc sỹ 0985340935 tuonggh@bcit.edu.vn
Mạc Văn Biên Giáo viên Thạc sỹ 0977414070 bienmv@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Thạc sỹ 0966443446 tamntth@bcit.edu.vn
Hà Trọng Hiếu Giáo viên Thạc sỹ 0388746368 hieuht@bcit.edu.vn
Đoàn Thị Chi Giáo viên Thạc sỹ 0333110866 chidt@bcit.edu.vn
Ngô Đức Tuấn Giáo Viên Thạc Sỹ 0986894380 tuannd@bcit.edu.vn
Lê Đình Giang Giáo Viên Thạc sỹ 0914803304 giangld@bcit.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Hương Giáo Viên Đại Học 0946 245 068 huongnttth@bcit.edu.vn
Tống Thị Hạnh Giảng viên Thạc sỹ 0985326358 hanhtt@bcit.edu.vn
Dương Văn Hùng Giảng viên Thạc sỹ 0986096329 hungdv@bcit.edu.vn
Nguyễn Thành Luân Giảng viên Đại học 0986857293 luanntth@bcit.edu.vn
Đặng Lan Thương Giảng viên Đại học 0982590315 thuongdl@bcit.edu.vn
Cao Thị Hương Giáo viên Kỹ sư 0349538902 huongct@bcit.edu.vn
Hồ Minh Cương Giảng viên Đại học 0978 261 866 cuonghm@bcit.edu.vn
Nguyễn Văn Huê Giảng viên Thạc sỹ 0977 084 666 huenv@bcit.edu.vn

Related Information