Khoa Công nghệ Cơ khí Ô tô - Hóa - Môi Trường

Tên đơn vị : Khoa Công nghệ Cơ khí Ô tô - Hóa - Môi Trường
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư: kcnckohmt@bcit.edu.vn
Địa chỉ: Tầng 4 nhà Đa năng
Nguyễn Văn Lan

Chức vụ : Trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0974686073

Hộp thư : lannv@bcit.edu.vn

Bùi Tiên Phong

Chức vụ : Phó khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0972855484

Hộp thư : phongbt@bcit.edu.vn

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Hoàng Quang Sáng Giáo viên Thạc sỹ 0913255899 sanghq@bcit.edu.vn
Phan Quang Mạnh Giáo viên Thạc sỹ 0904054014 manhpq@bcit.edu.vn
Ngô Minh Thiều Giáo viên Kỹ sư 0989238756 thieunm@bcit.edu.vn
Đào Văn Phong Tổ trưởng, Giáo viên Thạc sỹ 0906244268 phongdv@bcit.edu.vn
Kiều Việt Dũng Giáo viên Thạc sỹ 0936293422 dungkv@bcit.edu.vn
Dương Ngọc Văn Giáo viên Thạc sỹ 0983720080 vandn@bcit.edu.vn
Đinh Minh Tuấn Giáo viên Kỹ sư 01296639386 tuandmdl@bcit.edu.vn
Giáp Văn Vịnh Giáo viên Thạc sỹ 0975774715 vinhgv@bcit.edu.vn
Vũ Hoàng Sơn Giáo viên Thạc sĩ 0912074332 sonvh@bcit.edu.vn
Hà Ngọc Hoạt Giáo viên Thạc sỹ 0978844680 hoathn@bcit.edu.vn
Dương Văn Đồng Giáo viên Thạc sĩ 0988160167 dongdv@bcit.edu.vn
Đặng Thanh Bình Chuyên viên Kỹ sư 0913390811 binhdt@bcit.edu.vn
Nguyễn Thanh Vân Giáo viên Thạc sỹ 0943513642 vannt@bcit.edu.vn