Khoa Công nghệ Ô tô - Hóa - Môi Trường

Tên đơn vị : Khoa Công nghệ Ô tô - Hóa - Môi Trường
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư: kcnohmt@bcit.edu.vn
Địa chỉ: Tầng 4 nhà Đa năng
Nguyễn Văn Lan

Chức vụ : Trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0974686073

Hộp thư : lannv@bcit.edu.vn

Bùi Tiên Phong

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0972855484

Hộp thư : phongbt@bcit.edu.vn

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Phan Quang Mạnh Giảng viên Thạc sỹ 0904054014 manhpq@bcit.edu.vn
Dương Ngọc Văn Giảng viên Thạc sỹ 0983720080 vandn@bcit.edu.vn
Đinh Minh Tuấn Giảng viên Kỹ sư 0377801262 tuandmdl@bcit.edu.vn
Giáp Văn Vịnh Thư ký, Giảng viên Thạc sỹ 0975774715 vinhgv@bcit.edu.vn
Vũ Hoàng Sơn Giảng viên Thạc sĩ 0912074332 sonvh@bcit.edu.vn
Nguyễn Thanh Vân Giảng viên Thạc sỹ 0943513642 vannt@bcit.edu.vn