Ngày đăng: 22/07/2013

Giới thiệu về Khoa Cơ khí động lực - Công nghệ hóa học & Môi trường

1- Chức năng:

Khoa Cơ khí động lực - Công nghệ hóa học và Môi trường là một khoa chuyên môn, đảm nhận chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo nội dung,chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt các môn học về chuyên ngành Cơ khí động lực - Công nghệ hóa và Môi trường; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn của khoa.
Quản lý giảng viên, phân công giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho, giáo viên giảng viên thuộc khoa và tham gia giáo dục rèn luyện học sinh, sinh viên.

Khoa Cơ khí động lực - Công nghệ hóa học và Môi trường gồm 3 tổ bộ môn

            - Bộ môn Công nghệ Hóa học và Môi trường           

- Bộ môn Động lực

            - Bộ môn Sửa chữa cơ khí

2- Nhiệm vụ: 
* Hoạt động đào tạo:

a. Bộ môn Công nghệ Hóa học và công nghệ Môi trường
-  Đảm nhận giảng dạy các chuyên ngành Công nghệ hóa & Công nghệ môi trường ( Hệ cao đẳng và Hệ trung cấp chuyên nghiệp):
+ Công nghệ sản xuất các hợp chất vô cơ:            
+ Công nghệ phân lân.                                           
+ Công nghệ phân bón tổng hợp                            
+ Công nghệ Hoá silicát                                         
+ Sản xuất các loại gốm, sứ, thủy tinh                   
+ Máy và Thiết bị hóa chất, hóa dầu 

+ Kỹ thuật Môi trường – Xử lý và cấp thoát nước

+ Quản lý môi trường        

+ Công nghệ kỹ thuật môi trường

+ Công nghệ phân khoáng

+ Công nghệ phân đạm

+ Công nghệ điện hoá

+ Sản xuất ximăng

+ Vật liệu chịu lửa

b. Bộ môn Động lực

-  Đảm nhận giảng dạy các chuyên ngành Công nghệ Ô tô

 + Công nghệ kỹ thuật ôtô ( Hệ cao đẳng )

 + Bảo trì, sửa chữa ôtô- xe máy (Hệ trung học chuyên nghiệp )

 + Công nghệ kỹ thuật ôtô ( Hệ Cao đẳng nghề)

 + Công nghệ Sửa chữa ôtô & xe máy (Trung cấp nghề ) 

c. Bộ môn Sửa chữa cơ khí

Đảm nhận giảng dạy các chuyên ngành Cơ khí hệ Cao đẳng nghề, trung cấp nghề
  + Chế tạo thiết bị cơ khí                                                                       
  + Lắp đặt thiết bị cơ khí                                      
  + Nguội, sữa chữa máy công cụ                            
  + Vận hành máy và thiết bị hóa chất
d. Đào tạo nâng cao tay nghề, nâng bậc cho công nhân tại các công ty, xí nghiệp có sử dụng lao động các chuyên ngành trên
* Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ:. 
- Đề xuất đăng ký,chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng nghiên cứu khoa học vào hoạt động sản xuất và đời sống theo kế hoạch của nhà trường.
- Mỗi một giảng viên hàng năm đều có các sáng kiến, đề tài nghiên cứu cấp trường hoặc cấp ngành 
* Nhiệm vụ khác:
- Góp phần xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển chung của nhà trường, của ngành.
- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
3- Lãnh đạo khoa:
Trưởng khoa: Th.s Nguyễn Văn Lan, tổ trương bộ môn Công nghệ hóa & Môi trường
ĐT:   0974 686 073

            0902 095 562

 Email:  lannv@bcit.edu.vn

Tổ trưởng bộ môn Động lực: Th.s Bùi Tiên Phong
ĐT: 0972 855 484
Email:  Phongbt@bcit.edu.vn

Tổ trưởng bộ môn Cơ khí sửa chữa: Kỹ sư  Đoàn Lê Trung

ĐT: 0988 104 833
Email:  Trungdl@bcit.edu.vn

* Văn phòng khoa: Tầng 4 nhà đa năng 8 tầng

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2013 KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC– CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG

I. Bậc Cao đẳng (mã trường CCE): gồm 03 ngành với 06 chuyên ngành đào tạo

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

1 Công nghệ kỹ thuật ôtô

C510205

A, A1

50

2. Công nghệ kỹ thuật hoá học (chuyên ngành: Máy và thiết bị hóa chất;Công nghệ hóa vô cơ);

C510401

A

50

3. Công nghệ kỹ thuật môi trường(chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường; Xử lý và cấp thoát nước).

C510406

A

50

Tổng chỉ tiêu

 

 

150

II. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp (mã trường CT30): gồm 03 chuyên ngành đào tạo

Tên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Ghi chú

1. Cơ khí động lực( Bảo trì, sửa chữa ô tô, xe máy)

30

Xét tuyển theo học bạ

2. Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

50

Xét tuyển theo học bạ

3. Công nghệ kỹ thuật hóa học

30

Xét tuyển theo học bạ

Tổng chỉ tiêu

110

Xét tuyển theo học bạ

III. Bậc Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề ( xét tuyển )

Tên ngành đào tạo

Chỉ tiêu CĐN

Ch tiêu TCN

7. Công nghệ ôtô (Sửa chữa ôtô & xe máy);

50

50

13. Nguội sửa chữa máy công cụ;

50

50

14. Vận hành máy và thiết bị hóa chất;

30

30

Tổng chỉ tiêu

130

130

IV. Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng chính quy gồm gồm 03 ngành với 06 chuyên ngành đào tạo

Tên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Ghi chú

1. Công nghệ kỹ thuật ôtô

50

Thi chung đề với kỳ thi chung cả nước

2. Công nghệ kỹ thuật hoá học (chuyên ngành: Máy và thiết bị hóa chất, Công nghệ hóa vô cơ);

50

Thi chung đề với kỳ thi chung cả nước

3. Công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi tr­ờng, Quản lý môi trường, Xử lý và cấp thoát n­ước).

50

Thi chung đề với kỳ thi chung cả nước

Tổng chỉ tiêu

150

 

 

K CKDLCNH&MT