Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Kế hoạch thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương

Kế hoạch thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương

Thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin liên qua đến lĩnh vực PCCC&CNCH

Thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin liên qua đến lĩnh vực PCCC&CNCH

QUYẾT ĐỊNH V⁄v ban hành Quy định Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với HSSV

QUYẾT ĐỊNH V⁄v ban hành Quy định Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với HSSV

Công văn về việc phòng ngừa trộm cắp tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp và trường học

Công an phường Trần Nguyên Hãn thông báo về việc phòng ngừa trộm cắp tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp và trường học

Quy định về hình thức kỷ luật học sinh, sinh viên

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC KỶ LUẬT ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 167 ⁄QĐ-CĐKTCN ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp)