Ngày đăng: 13/03/2018

Công văn về việc phòng ngừa trộm cắp tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp và trường học

Công an phường Trần Nguyên Hãn thông báo về việc phòng ngừa trộm cắp tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp và trường học

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.