Mã số : 38/2013/TT-BGDĐT
Tên văn bản: Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Bùi Văn Ca
Ngày ban hành: 29/11/2013