Ngày đăng: 07/11/2016

Danh sách báo cáo tóm tắt đề tài và sáng kiến kinh nghiệm năm 2014 – Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

[Bcit] - Báo cáo tóm tắt đề tài và sáng kiến kinh nghiệm năm 2014 – Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

1. Cải tiến phòng học thực hành Trang bị điện - Nguyễn Thị Hương

2. Chia sẻ kinh nghiệm dạy nghe – Vũ Thị Thu Hương

3. Đồ gá trên máy tiện vạn năng – Cao Tuấn Trung

4. Giá đỡ hàn kết cấu ống - Trần Ngọc Quang

5. Kết hợp phương pháp với kỹ thuật dạy học mới để nâng cao hiệu quả trong giảng dạy nội dung “Giáo dục đạo đức, lối sống” của bộ môn Lý luận chính trị - Nguyễn Thị Ngọc

6. Mô hình hệ thống gạt mưa rửa kính ô tô - Giáp Văn Vịnh

7. Nghiên cứu cải tiến máy hàn xoay chiều 1HX230- Nguyễn Công Vượng

8. Nghiên cứu phương pháp lập trình hiển thị để giám sát quá trình làm việc của PLC S7-200 thông qua màn hình TD TD 200 - Đỗ Triều Dương

9. Nghiên cứu thiết kế máy sang dây diện từ - Nguyễn Đình Tiến

10. Sử dụng tình huống để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Pháp luật đại cương - Phạm Thị Hoa Tình

11. Thiết kế chế tạo bộ nguồn DC đa năng - Vương Quang Huy

12. Thiết kế hệ thống điều khiển khí nén với nhiều loại van khác nhau - Nguyễn Văn Lan

13. Tích cực hóa phương pháp trực quan trong dạy học phần Kinh tế chính trị trong môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp - Lê Thị Ngọc

14. Xây dựng phòng học quản trị mạng - Trịnh Như Toản

15. Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hành vi điều khiển và thiết kế, chế tạo một số Modul đi kèm - Đào Duy Ngân

16. Xây dựng Websete và diễn đàn cho khoa Điện tử - Tin học - Nguyễn Tiến Đức

Phòng NCKH & CGCN