Ngày đăng: 27/09/2018

Báo cáo tóm tắt đề tài và sáng kiến kinh nghiệm năm 2017 – Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

[bcit] - Báo cáo tóm tắt đề tài và sáng kiến kinh nghiệm năm 2017 – Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

1. Vận dụng thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 xây dựng mô hình hạch toán kế toán tại các khách sạn có quy mô vừa và nhỏ - Nguyễn Thị Vân Mai

2. Một số giải pháp nâng cao ý thức chấp hành Quy định về công tác học sinh, sinh viên ngoại trú của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp - Hà Duy Hòa

3. Thiết kế, chế tạo máy nắm thép - Đặng Thanh Bình

4. Xây dựng bộ quy tắc ứng xử áp dụng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp - Nguyễn Thị Huyền Trang

5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh liên kết đào tạo tại Trung tâm Seiko - Lê Văn Tuấn

6. Một số giải pháp dạy kỹ năng nói tiếng Anh hiệu quả cho sinh viên - Nguyễn Thị Thanh Hương

7. Xây dựng một số lưu đồ sửa chữa mạch điện tử trong hoạt động dạy nghề điện tử - Mạc Văn Biên

8. Xây dựng mô hình cấu trúc máy tính dàn trải phục vụ công tác giảng dạy cho ngành CNTT - Hoàng Bảo Trung

9. Đổi mới cách tiếp cận của học sinh, sinh viên trong việc học và đọc bản vẽ kỹ thuật - Hà Ngọc Hoạt

10. Thiết kế, chế tạo bộ khung gá lắp đặt điều hòa trong giảng dạy - Trần Thị Quỳnh Oanh

11. Nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp bằng việc ứng dụng Facebook Marketing - Lương Thị Mai Hoa

12. Nghiên cứu chế tọa Bộ Panel thiết bị thực hành hệ thống lạnh cơ bản - Nguyễn Thị Hương

13. Nghiên cứu, chế tạo máy quấn dây máy điện có điều khiển - Đỗ Triều Dương

Phòng NCKH&CGCN