Tuyển sinh Tin học-Ngoại ngữ

Tuyển sinh Tin học-Ngoại ngữ

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG TRUNG TRÌNH ĐỘ A KHÓA 20 TẠI BẮC GIANG THỨ TƯ NGÀY 01⁄6⁄2016

Ngày nay, bên cạnh tiếng Hàn Quốc, học tiếng Trung Quốc đang là xu thế mới của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên và những người đi làm nhưng yêu thích tiếng Trung. Việc học tiếng Trung xuất phát từ chính những nhu cầu thực tế hiện nay của mỗi người như: giao tiếp, đam mê sở thích, kinh doanh hay để thi lấy chứng chỉ du học.

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN TẠI BẮC GIANG, 19 GIỜ THỨ HAI NGÀY 06⁄6⁄2016

Trung tâm Giáo dục Hàn Quốc DU-BCIT liên tục khai giảng các khoá tiếng Hàn từ cơ bản đến cao cấp với giáo trình chuyên nghiệp. Tham gia các khóa học của Trung tâm, các bạn học viên sẽ được giảng dạy bởi chính giảng viên bản ngữ của Trường Đại học Daegu, giúp học viên tìm hiểu, nâng cao trình độ tiếng Hàn, phục vụ cho việc giao tiếp, du học, xuất khẩu lao động trong thời gian ngắn nhất có thể.

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN SƠ CẤP I , II TẠI BẮC GIANG

[Bcit]- Khai giảng lớp tiếng Hàn sơ cấp I,II tại thành phố Băc Giang ngày 11⁄5⁄2016

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG TRUNG TRÌNH ĐỘ A KHÓA 18 TẠI BẮC GIANG, 18 GIỜ THỨ TƯ NGÀY 04⁄5⁄2016

Ngày nay, bên cạnh tiếng Hàn Quốc, học tiếng Trung Quốc đang là xu thế mới của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên và những người đi làm nhưng yêu thích tiếng Trung. Việc học tiếng Trung xuất phát từ chính những nhu cầu thực tế hiện nay của mỗi người như: giao tiếp, đam mê sở thích, kinh doanh hay để thi lấy chứng chỉ du học.

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG TRUNG TRÌNH ĐỘ A KHÓA 18 TẠI BẮC GIANG, 18 GIỜ THỨ BA NGÀY 05⁄4⁄2016

Ngày nay, bên cạnh tiếng Hàn Quốc, học tiếng Trung Quốc đang là xu thế mới của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên và những người đi làm nhưng yêu thích tiếng Trung. Việc học tiếng Trung xuất phát từ chính những nhu cầu thực tế hiện nay của mỗi người như: giao tiếp, đam mê sở thích, kinh doanh hay để thi lấy chứng chỉ du học. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên đang học tập tại trường và các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn Bắc Giang, Trung tâm Giáo dục Hàn Quốc – Trườ

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN SƠ CẤP I TẠI BẮC GIANG NGÀY 30⁄3⁄2016 (THỨ TƯ)

[Bcit]- Liên tục khai giảng các lớp tiếng Hàn sơ cấp tại Bắc Giang

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN TẠI BẮC GIANG NGÀY 01⁄3⁄2016 (THỨ BA)

Các khóa học tiếng Hàn được Trung tâm Giáo dục Hàn Quốc thiết kế phù hợp với những ai muốn học tiếng Hàn từ cơ bản tới nâng cao, sử dụng tiếng Hàn cho nhiều mục đích khác nhau như đi du học hay làm việc trong các công ty, doanh nghiệp Hàn Quốc.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC TIẾNG TRUNG TRÌNH ĐỘ A, B TẠI BẮC GIANG KHÓA 17 (15⁄03⁄2016)

Ngày nay, bên cạnh tiếng Hàn Quốc, học tiếng Trung Quốc đang là xu thế mới của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên và những người đi làm nhưng yêu thích tiếng Trung. Việc học tiếng Trung xuất phát từ chính những nhu cầu thực tế hiện nay của mỗi người như: giao tiếp, đam mê sở thích, kinh doanh hay để thi lấy chứng chỉ du học.

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN TẠI BẮC GIANG KHAI GIẢNG NGÀY 06⁄01⁄2016

[Bcit] - Trung tâm Giáo dục Hàn Quốc DU-BCIT liên tục khai giảng các khoá tiếng Hàn từ cơ bản đến cao cấp với giáo trình chuyên nghiệp. Tham gia các khóa học của Trung tâm, các bạn học viên sẽ được giảng dạy bởi chính giảng viên bản ngữ của Trường Đại học Daegu, giúp học viên tìm hiểu, nâng cao trình độ tiếng Hàn, phục vụ cho việc giao tiếp, du học, xuất khẩu lao động trong thời gian ngắn nhất có thể.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC TIẾNG TRUNG TRÌNH ĐỘ A,B TẠI BẮC GIANG KHÓA 15

[Bcit] - Tuyển sinh ngoại ngữ, tin học đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn, liên tục hàng tháng.

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN TẠI BẮC GIANG NGÀY 17⁄11⁄2015 (THỨ BA)

[Bcit] - Trung tâm Giáo dục Hàn Quốc DU-BCIT liên tục khai giảng các khoá tiếng Hàn từ cơ bản đến cao cấp với giáo trình chuyên nghiệp. Tham gia các khóa học của Trung tâm, các bạn học viên sẽ được giảng dạy bởi chính giảng viên bản ngữ của Trường Đại học Daegu, giúp học viên tìm hiểu, nâng cao trình độ tiếng Hàn, phục vụ cho việc giao tiếp, du học, xuất khẩu lao động trong thời gian ngắn nhất có thể.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC TIẾNG TRUNG TRÌNH ĐỘ A,B TẠI BẮC GIANG KHÓA 14 – KHAI GIẢNG NGÀY 10⁄11⁄2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên đang học tập tại trường và các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn Bắc Giang, Trung tâm Tư vấn Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp mở lớp đào tạo tiếng tiếng Trung Quôc như sau:

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN TẠI BẮC GIANG NGÀY 19⁄10⁄2015

Trung tâm Giáo dục Hàn Quốc DU-BCIT liên tục khai giảng các khoá tiếng Hàn từ cơ bản đến cao cấp với giáo trình chuyên nghiệp. Tham gia các khóa học của Trung tâm, các bạn học viên sẽ được giảng dạy bởi chính giảng viên bản ngữ của Trường Đại học Daegu, giúp học viên tìm hiểu, nâng cao trình độ tiếng Hàn, phục vụ cho việc giao tiếp, du học, xuất khẩu lao động trong thời gian ngắn nhất có thể.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC TIẾNG TRUNG TẠI BẮC GIANG KHÓA 13 – KHAI GIẢNG NGÀY 05⁄10⁄2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên đang học tập tại trường và các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn Bắc Giang, Trung tâm Tư vấn Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp mở lớp đào tạo tiếng tiếng Trung Quốc như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC TIẾNG TRUNG TẠI BẮC GIANG KHÓA 13 – KHAI GIẢNG NGÀY 05⁄10⁄2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên đang học tập tại trường và các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn Bắc Giang, Trung tâm Tư vấn Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp mở lớp đào tạo tiếng tiếng Trung Quốc như sau:

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN NGÀY 29⁄9⁄2015 (THỨ BA)

[Bcit] - Khai giảng lớp tiếng Hàn nhập môn, giáo viên người Hà Quốc, dạy theo giáo trình của Hàn Quốc,...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC TIẾNG NHẬT TẠI BẮC GIANG KHAI GIẢNG NGÀY 21⁄09⁄2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường CĐ KTCN và các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Tư vấn Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp mở lớp đào tạo tiếng tiếng Nhật như sau:

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN 19H NGÀY 07⁄9⁄2015 (THỨ HAI)

[Bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp liên tục tuyển sinh và khai giảng các lớp đào tạo ngoại ngữ ngắn hạn như Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn,...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN 19H NGÀY 18⁄8⁄2015 (THỨ 3)

[Bcit] - tuyển sinh Tiếng Hàn nhập môn, học viên được giao lưu nói chuyện trực tiếp với người Hà Quốc, giáo trình phù hợp với Người Việt Nam.

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN : 19H NGÀY 22⁄6⁄2015( THỨ 2)

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN : 19H NGÀY 22⁄6⁄2015( THỨ 2)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC TIẾNG TRUNG TRÌNH ĐỘ A,B TẠI BẮC GIANG KHÓA 11 – KHAI GIẢNG NGÀY 11⁄05⁄2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên đang học tập tại trường và các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn Bắc Giang, Trung tâm Tư vấn Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp mở lớp đào tạo tiếng tiếng Trung Quôc như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC TIẾNG NHẬT TẠI BẮC GIANG KHÓA 3 – KHAI GIẢNG NGÀY 11⁄05⁄2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường và các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn Bắc Giang, Trung tâm Tư vấn Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp mở lớp đào tạo tiếng tiếng Nhật như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC HÀN QUỐC KỲ THÁNG 6⁄2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC HÀN QUỐC KỲ THÁNG 6⁄2015 (Hạn cuối nộp hồ sơ: 28⁄03⁄2015)

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN NGÀY 11.01.2015

[Bcit] - Khai giảng lớp Tiếng Hàn Nhập môn, dành cho các bạn yêu thích tiếng Hàn Quốc nhưng chỉ có thể học vào cuối tuần

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN 19H NGÀY 10⁄12( THỨ 4)

Thông báo Khai giảng lớp tiếng Anh trình độ B tháng 10 năm 2014

Trung tâm ngoại ngữ SEIKO - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nghiệp thông báo:

Thông báo Khai giảng lớp tiếng Hàn giao tiếp trình độ sơ cấp tháng 9:

Trung tâm ngoại ngữ SEIKO - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nghiệp thông báo:

Thông báo Khai giảng lớp Tin học trình độ B tháng 9 năm 2014

Trung tâm Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo Khai giảng lớp Tin học trình độ B như sau:

Thông báo khai giảng lớp Tiếng Anh trình độ B tháng 09 năm 2014

Trung tâm Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo Khai giảng lớp Tiếng Anh trình độ B tháng 9 năm 2014 như sau:

Thông báo Khai giảng lớp Tiếng Hàn Giao tiếp

Thông báo Khai giảng lớp Tiếng Hàn Giao tiếp tháng 05 ⁄2014

Thông báo Khai giảng lớp Tin học trình độ B tháng 4 ⁄2014

Trung tâm Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo Khai giảng lớp Tin học trình độ B tháng 4 ⁄2014

Thông báo khai giảng lớp tiếng Trung tháng 2 ⁄2014

Trung tâm Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo khai giảng lớp tiếng Trung tháng 2⁄2014

Tuyển sinh lớp Tiếng Anh cấp chứng chỉ A, B , C

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên đang học tập tại trường và các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn Bắc Giang, Trung tâm Tư vấn Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp mở lớp đào tạo Tiếng Anh trình độ A, B, C như sau:

Tuyển sinh lớp Tin học cấp chứng chỉ A, B , C

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên đang học tập tại trường và các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn Bắc Giang, Trung tâm Tư vấn Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp mở lớp đào tạo Tin học trình độ A, B, C như sau:

Khai giảng lớp tiếng Trung tháng 10⁄2013

Trung tâm Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo khai giảng lớp tiếng Trung tháng 10⁄2013 như sau:

Tuyển sinh lớp tiếng Hàn Quốc

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên đang học tập tại trường và các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn Bắc Giang, Trung tâm Tư vấn Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp mở lớp đào tạo tiếng tiếng Hàn Quốc, như sau:

Tuyển sinh lớp Tin học cấp chứng chỉ A, B , C

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên đang học tập tại trường và các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn Bắc Giang, Trung tâm Tư vấn Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp mở lớp đào tạo Tin học trình độ A, B, C như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp học tiếng Trung

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên đang học tập tại trường và các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn Bắc Giang, Trung tâm Giáo dục Hà Quốc DU - BCIT, Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp mở lớp đào tạo tiếng tiếng Hàn Quốc như sau:

Khai giảng lớp tiếng Trung

Trung tâm Tư vấn Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Seiko thông báo khai giảng lớp tiếng Trung

Thông báo Tuyển sinh lớp tiếng Trung

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên đang học tập tại trường và các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn Bắc Giang, Trung tâm Tư vấn Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Seiko – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp mở lớp đào tạo tiếng tiếng Trung, như sau: