Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp

Địa chỉ: 202 Trần Nguyên Hãn,Thành Phố Bắc Giang, Bắc Giang

Tell: 02403826112; Fax: 02403854513

Email: contact@bcit.edu.vn