Trường CĐ KT CN tổ chức hội thảo, tập huấn thúc đẩy quan hệ thị trường Châu Âu

Ngày đăng: 2014-04-05
Lượt xem: 31669
Nguồn: Nguyễn Lâm
Từ khóa: Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức hội thảo, tập huấn thúc đẩy quan hệ thị trường Châu Âu