Ngày đăng: 10/02/2023

Thông báo tiêu chuẩn "Sinh viên 5 tốt" và "Học tinh 3 rèn luyện" năm 2022-2023

[bcit]- Thông báo tiêu chuẩn "Sinh viên 5 tốt" và "Học tinh 3 rèn luyện" năm 2022-2023

Thông báo tiêu chuẩn "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2022-2023: xem tại đây./.

Thông báo tiêu chuẩn "Học sinh 3 rèn luyện" cấp trường năm học 2022-2023: xem tại đây./.

Đoàn TNCS HCM