Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Logistics

Tên đơn vị : Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Logistics
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Tầng 1, Nhà X1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Bùi Tiên Phong

Chức vụ : Trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0972855484

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Phan Quang Mạnh Giảng viên Thạc sỹ 0904054014
Dương Ngọc Văn Giảng viên Thạc sỹ 0983720080
Đinh Minh Tuấn Giảng viên Kỹ sư 0377801262
Giáp Văn Vịnh Giảng viên Thạc sỹ 0975774715
Vũ Hoàng Sơn Giảng viên Thạc sĩ 0912074332
Nguyễn Thanh Vân Giảng viên Thạc sỹ 0943513642
Dương Văn Tuyến Giảng viên