Khoa Việt Nam học và Ngôn ngữ quốc tế

Tên đơn vị : Khoa Việt Nam học và Ngôn ngữ quốc tế
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Tầng 1 Nhà A
Giáp Thị Thanh Nga

Chức vụ : Trưởng khoa

Trình độ : 

Điện thoại : 

Hộp thư : 

Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0983151304

Hộp thư : 

Phạm Thị Hoa Tình

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0973207456

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Nguyễn Thị Ngọc Tổ trưởng, Giáo viên Thạc sỹ 0902299179
Lê Phương Linh Giáo viên Thạc sỹ 0983023847
Ong Thị Nhung Giáo viên Thạc sỹ 0973588433
Nguyễn Đình Vĩ Giáo viên Cử nhân 0988004086
Nguyễn T. Hương Giang Giáo viên Cử nhân 0963323889
Phạm Thu Hương Giáo viên Thạc sỹ 01694008104
Tạ Thu Hằng Chuyên viên Cao học 0975401645
Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo Viên Thạc sỹ 0984 605 698
Lương Hải Yến Giáo viên Đại học 0982 170 672
Lê Thị Yến Giáo viên Đại học 0964779058
Nguyễn Đỗ Ngọc Oanh Giáo viên Đại học 0945 860 518
Nguyễn Văn Phi Giảng viên Đại học 0353 222 899
Hoàng Minh Sinh Giảng viên Đại học

Related Information