Ngày đăng: 27/01/2013

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp là trường công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường được thành lập năm 1966, sau nhiều năm phấn đấu và trưởng thành, ngày 28/07/2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 95499/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp.

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG 

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Tầm nhìn: Chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp là từng bước nâng tầm sứ mạng và đội ngũ để trở thành trường Đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa cấp, đa ngành, đáp ứng các yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước, hướng đến các chuẩn mực đào tạo khu vực và quốc tế, là điểm đến trong hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ, là nơi khởi đầu sự nghiệp của sinh viên Việt Nam và sinh viên các nước Đông Nam Á.

Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp theo hướng nghiên cứu ứng dụng, có khả năng làm việc độc lập và sáng tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mục tiêu: Đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề cho nền kinh tế, có đạo đức, sức khoẻ, kiến thức chuyên môn chuyên môn vững, có kỹ năng thực hành nghề, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, có khả năng thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế.

Đa dạng hoá các bậc học, các ngành nghề đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập nâng cao trình độ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chủ yếu cho các ngành công nghiệp, thương nghiệp, nông lâm - ngư nghiệp và dịch vụ.

Đổi mới cơ chế quản lý, chương trình, nội dung, hình thức đào tạo và phương pháp giảng dạy; nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, hiện đại hoá cơ sở vật chất; đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo nhằm tạo môi trường học tập mang tính hợp tác, năng động và sáng tạo, giúp người học phát triển toàn diện nhân cách và chuyên môn.

Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo theo địa chỉ, tăng cường gắn kết giữa đào tạo với sử dụng lao động, gắn đào tạo với thực tế sản xuất.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mang tính ứng dụng cao cho ngành công nghiệp.

Trải qua 46 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã đạt được nhiều thành tích như: Huân chương Độc lập hạng nhì, ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều giáo viên đã được công nhận là Nhà giáo ưu tú, nhiều giáo viên đạt giải cao trong các Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp toàn quốc.

Phòng Đào tạo