Khoa

Tên đơn vị Điện thoại Hộp thư Địa chỉ
Khoa Kinh tế và Thương mại Tầng 1, nhà B Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí - Hóa - Xây dựng Tầng 1, nhà X2 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Logistics Tầng 1, Nhà X1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Điện - Tự động hóa 0204 3858112 Tầng 4 nhà Đa năng
Khoa Điện tử - Tin học 0204 3858611 Tầng 3, Nhà X1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Công nghệ May - Thời trang và Thẩm mỹ Tầng 4 - Tòa nhà 8 tầng
Khoa Việt Nam học và Ngôn ngữ quốc tế Tầng 1 Nhà A