Trung tâm

Tên đơn vị Điện thoại Hộp thư Địa chỉ
Trung tâm Đào tạo Trung học phổ thông và Định hướng nghề nghiệp Tầng 3 nhà C
Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp Tầng 1, nhà đa năng