Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp

Tên đơn vị : Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Tầng 1, nhà đa năng
Hoàng Viết Hiếu

Chức vụ : Giám đốc

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0946858858

Hộp thư : 

Lê Thị Ngọc

Chức vụ : Phó Giám đốc

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0976954959

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Nguyễn Đăng Dũng Giảng viên Thạc sỹ 0978795568