Trung tâm Đào tạo Trung học phổ thông và Định hướng nghề nghiệp

Tên đơn vị : Trung tâm Đào tạo Trung học phổ thông và Định hướng nghề nghiệp
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C
Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chức vụ : Giám đốc

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0989064416

Hộp thư : 

Hoa Ngọc San

Chức vụ : Phó giám đốc

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0964889884

Hộp thư : 

Lưu Thị Bích Huệ

Chức vụ : Phó giám đốc

Trình độ : Cử nhân

Điện thoại : 0972294514

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Đặng Hồng Sơn Giáo viên Thạc sỹ 0988500696
Võ Thị Ngọc Lan Giáo viên Thạc sỹ 0974637968
Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên Thạc sỹ 0974181221
Nguyễn Thị Lương Giáo viên Thạc sỹ 0982961302
Dương Thị Giang Giáo viên Cao học 0988216889
Ngô Thúy Phương Tổ trưởng Thạc sỹ 0827716476
Nguyễn Thị Trinh Giáo viên 0989789971
Nguyễn Thị Trang Nhung Giáo viên Đại học 0904 355 115
Dương Thị Bích Hồng Giáo viên Đại học 0327 904 914
Lưu Thị Út Giáo viên Đại học 0979 120 588
Trần Thị Hảo Giáo viên Đại học 0869 035 892
Hà Thị Hương Giáo viên Đại học 0375 450 129
Tạ Thị Liên Giáo viên Đại học 0333 204 588

Related Information