Khoa

Tên đơn vị Điện thoại Hộp thư Địa chỉ
Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh Tầng 1, nhà B Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Công nghệ Ô tô - Hóa - Môi Trường Tầng 1, Nhà X1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Điện - Tự động hóa 0204 3858112 Tầng 4 nhà Đa năng
Khoa Điện tử - Tin học 0204 3858611 Tầng 3, Nhà X1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Tổ Công nghệ May - Thiết kế Thời trang Tầng 4 - Tòa nhà 8 tầng