Khoa

Tên đơn vị Điện thoại Hộp thư Địa chỉ
Khoa Kinh tế và Ngôn ngữ quốc tế Tầng 1, nhà B Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí và Logistics Tầng 1, nhà X2 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Tầng 1, Nhà X1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Điện - Tự động hóa 0204 3858112 Tầng 4 nhà Đa năng
Khoa Điện tử - Tin học 0204 3858611 Tầng 3, Nhà X1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Công nghệ May - Thời trang và Thẩm mỹ Tầng 4 - Tòa nhà 8 tầng
Khoa Quản lý - Công nghệ Hóa Môi trường và Kỹ thuật Chăn nuôi Trồng trọt