Ngày đăng: 20/05/2013

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013

 

          Thực hiện kế hoạch số 23 KH/TĐ ngày 19/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013; Công văn số 237/TĐ ngày 24/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ chức một số hoạt động trọng tâm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2013); Ngày 18/5/2013 tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp được sự nhất trí của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lớp Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013 cho 120 đồng chí là cán bộ đoàn trường, cán bộ đoàn các Liên chi, chi đoàn giáo viên và cán bộ đoàn các lớp học sinh, sinh viên trong toàn trường. Tại buổi học các học viên đã được đồng chí Nguyễn Hồng Phương - Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang, giảng viên của lớp học truyền đạt, phân tích những nội dung quan trọng học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề cụ thể “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

           Với chủ đề công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 là “Nâng cao tính giáo dục của đoàn”; Cùng với việc tiếp tục triển khai phong trào viết “Sổ vàng, Nhật ký làm theo lời Bác”, các liên chi, chi đoàn lập sổ đăng ký đảm nhận thực hiện và hoàn thành các “Công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác” năm 2013, sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh là hoạt động thực sự có sức lan toả và tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên.

 

Sau đây là một số hình ảnh của lớp học:

ĐTN