Ngày đăng: 16/10/2014

Kế hoạch truyền thông kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho học sinh, sinh viên khóa 48

Kế hoạch truyền thông kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho học sinh, sinh viên khóa 48

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phối hớp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch truyền thông kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên cho học sinh, sinh viên  khóa 48 như sau:

I. Mục tiêu:

     Nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần cải thiện hành vi, thực hành đúng trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp khóa 48.

II. Đối tượng:

     - Học sinh, sinh viên khóa 48 trong độ tuổi từ 16 đến 24.

     - Tổ chức 01 lớp, số lượng: 200 học sinh, sinh viên.

III. Địa điểm:

   Hội trường lớn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

IV. Thời gian:

Từ 13h30 phút đến 16h30 phút thứ 4, ngày 22/10/2014

V. Nội dung:

      Tuyên truyền kiến thức về SKSS vị thành niên và thanh niên bao gồm:

1. Kinh nguyệt và xuất tinh ở tuổi vị thành niên/ thanh niên.

2. Mang thai ở tuổi vị thành niên/ thanh niên; Hậu quả của nạo, hút thai.

3. Các biện pháp tránh thai ở tuổi vị thành niên/thanh niên.

4. Các nhiễm khuẩn đường sinh sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả HIV/AIDS.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Trung tâm CSSKSS Bắc Giang:

     - Chịu trách nhiệm cử cán bộ tham gia công tác truyền thông, chi trả kinh phí cho truyền thông viên.

- Cung cấp tài liệu, tờ rơi có nội dung tuyên truyền về SKSS cho sinh viên.

2. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp:

- Liên chi khoa Điện - Tự động hóa triệu tập 60 HSSV.

- Liên chi khoa Điện tử - Tin học triệu tập 50 HSSV và chuẩn bị loa đài.

- Liên chi khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh triệu tập 30 HSSV và chuẩn bị 01 bộ máy chiếu + phông chiếu.

- Liên chi khoa CKCT - CNM&XD triệu tập 30 HSSV.

- Liên chi khoa CKĐL - CNH&MT triệu tập 30 HSSV.

(Lưu ý: Mỗi Liên chi cử 01 giáo viên là cán bộ đoàn để quản lý HSSV của Liên chi mình trong suốt thời gian buổi học).

Trên đây là Kế hoạch truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên cho HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp khóa 48. Đoàn trường yêu cầu các Liên chi triển khai và thực hiện đúng Kế hoạch./.

Đoàn thanh niên