Ngày đăng: 23/10/2014

Tư vấn, truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2014

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Đoàn thanh niên Nhà trường Kết hợp với Trung tâm chăm sắp sức khỏe sinh sản Tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình “Truyền thông và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh, Sinh viên”

   

  Các chuyên gia Trung tâm chăm sắp sức khỏe sinh sản Tỉnh Bắc Giang đã có những trao đổi cởi mở về giới tính và sức khỏe sinh sản

   Thực hiện kế hoạch công tác của năm 2014; nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh, sinh viên; ngày 22/10/2014 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Đoàn thanh niên Nhà trường Kết hợp với Trung tâm chăm sắp sức khỏe sinh sản Tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình “Truyền thông và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh, Sinh viên”. Tham dự Diễn đàn có hơn 200 đoàn viên, thanh niên đến từ các khoa.

Qua buổi truyền thông Các bạn đoàn viên, thanh niên đã có được những kiến thức hữu ích về sức khỏe sinh sản và giới tính

     Trên thực tế, vì không nhận thức đầy đủ về sức khỏe sinh sản mà ở nhiều địa phương đã xảy ra các trường hợp trẻ vị thành niên và thanh niên bị xâm hại tình dục, bị nhiễm các loại bệnh do quan hệ tình dục không an toàn. Những vấn đề này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như cuộc sống về lâu dài của thanh niên và nhất là trẻ vị thành niên đang ngồi trên ghế nhà trường.

    Tại chương trình truyền thông, tư vấn này các bạn đoàn viên, thanh niên được nghe chuyên gia đến Trung tâm chăm sắp sức khỏe sinh sản Tỉnh Bắc Giang trao đổi các kiến thức liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục gới tính, giáo dục phòng tránh HIV, AIDS... Đồng thời, các bạn còn được trang bị các kiến thức liên quan đến công tác dân số, được giao lưu, giải đáp những thắc mặc liên quan đến vấn đề giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình yêu hôn nhân và các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS.

Nguyễn Lâm