Ngày đăng: 06/01/2022

Kế hoạch Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Đợt 1 năm 2022 hưởng ứng Chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng” năm 2022 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 6676⁄KH-BCĐ ngày 16⁄12⁄2021; Kế hoạch số 33⁄KH-BCĐ ngày 17⁄12⁄2021 của Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyệ về Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2022, Chi hội Chữ thập đỏ trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp Đoàn Thanh niên Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng” năm 2022 như sau:

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Hội chữ thập đỏ