Ngày đăng: 05/03/2024

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây./.

Ban biên tập Website