Ngày đăng: 21/03/2024

Thông báo Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp năm 2023 thông báo các nội dung như sau:

1. Kết quả Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023: Theo Quyết định số 603/QĐ-CĐKTCN ngày 21/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023.

Chi tiết nội dụng Quyết định xem tại đây.

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, người trúng tuyển phải đến Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (UBND nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan đang quản lý) trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;

b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Trường hợp ứng viên có văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp: văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phải được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong vòng 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ;

d) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

đ) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp;

e) Sổ bảo hiểm xã hội: Đối với các ứng viên đã có thời gian công tác được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (từ 12 tháng trở lên) tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Lưu ý: Ứng viên trúng tuyển đã nộp hồ sơ tuyển dụng khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển chỉ cần bổ sung các giấy tờ còn thiếu. 

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/03/2024 tới hết ngày 21/4/2024 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận: Phòng Tổ chức Hành chính – Quản trị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (đ/c Hồ Minh Cương).

4. Lưu ý

- Ứng viên không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, Nhà trường sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, Nhà trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Ban biên tập Website