Phòng Tuyển sinh và Công tác Học sinh, sinh viên

Tên đơn vị : Phòng Tuyển sinh và Công tác Học sinh, sinh viên
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3851965
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Tầng 1, Nhà B, Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, số 202 Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang
Thân Văn Hùng

Chức vụ : Trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0982047115

Hộp thư : 

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chức vụ : Phó Trưởng phòng

Trình độ : Thạc Sỹ

Điện thoại : 0966895988

Hộp thư : 

Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0975852646

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Trần Ngọc Quang Giáo viên Thạc sỹ 0982578356
Giáp Huy Tường Giáo viên Thạc sỹ 0985340935
Nguyễn Thị Thu Hương Chuyên viên Đại học 0975 965 740
Đoàn Ngọc Thế Chuyên viên Đại học 0332312333
Vi Thị Diễm Mi Nhân viên Đại học 0394061427
Bùi Thùy Dung Giáo viên
Lưu Văn Xuân Nhân viên