Ngày đăng: 25/08/2016

Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và thi tuyển sinh liên thông từ TCCN lên Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2016

[Bcit] - Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi tuyển sinh liên thông từ TCCN lên Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2016

I. Kế hoạch ôn tập:

Nhà Trường tổ chức ôn tập thi đầu vào liên thông Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2016 gồm các môn: Cơ bản, Cơ sở ngànhchuyên ngành cho thí sinh dự thi các ngành Kế toán, Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điên tử như sau:

1. Môn cơ bản: Ôn tập chung cho các ngành dự thi

TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian ôn

Giáo viên

Phòng học

Ghi chú

1

Toán

20

Ngày 27 và 28 /8/2016

(Cả ngày thứ 7 và Chủ nhật)

Nguyễn Thị Lan Phương

(TT. GDTHPT)

202B

Thời gian học:  

Buổi sáng từ 7h00’

Buổi chiều từ 13h20’

2. Môn cơ sở ngành và chuyên ngành:

TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian ôn

Giáo viên

Phòng học

Ghi chú

Ngành Kế toán

1

Nguyên lý kế toán

15

Tối 30, 31/8 và tối 01/9/2016

(Tối thứ 3, 4 và thứ 5)

Lê Thị Hồng Vân

(Khoa KT&QTKD)

202B

Thời gian học từ 18h00’

2

Kế toán doanh nghiệp

15

Tối 05, 06 và 07/9/2016

(Tối thứ 2, 3 và thứ 4)

Đỗ Thị Thanh Hiền

(Khoa KT&QTKD)

Ngành Công nghệ thông tin

1

Cở sở dữ liệu

15

Tối 30, 31/8 và tối 01/9/2016

(Tối thứ 3, 4 và thứ 5)

Nguyễn Tiến Đức

(Tổ TTGD)

302B

Thời gian học từ 18h00’

2

Ngôn ngữ lập trình C

15

Tối 05, 06 và 07/9/2016

(Tối thứ 2, 3 và thứ 4)

Nguyễn Tiến Đức

(Tổ TTGD)

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

1

Lý thuyết mạch

15

Tối 30, 31/8 và tối 01/9/2016

(Tối thứ 3, 4 và thứ 5)

Lê Thị Phương Thanh

(Khoa Điện-TĐH)

303B

Thời gian học từ 18h00’

2

Trang bị điện

15

Tối 05, 06 và 07/9/2016

(Tối thứ 2, 3 và thứ 4)

Nguyễn Thị Tuyết

(Khoa Điện -TĐH)

         * Kinh phí ôn tập: Thí sinh nộp kinh phí ôn tập 6.000 đồng/tiết, tổng cộng 300.000 đồng/thí sinh (Địa điểm thu: Tại Trung tâm Tuyển sinh)

         II. Lịch thi tuyển sinh: Tổ chức vào ngày 10 và 11/9/2016.

Trung tâm Tuyển sinh