Ngày đăng: 17/08/2015

KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG TCCN LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 1NĂM 2015

[Bcit] - Tuyển sinh cao đẳng liên thông năm 2015 các ngành Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

1. Kế hoạch ôn tập:

Nhà Trường tổ chức ôn tập môn Cơ sở ngành và môn chuyên ngành cho thí sinh dự thi liên thông từ TCCN lên Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điên tử (đợt 1 năm 2015) như sau:

TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian ôn

Giáo viên

Phòng học

Ghi chú

Ngành Công nghệ thông tin

1

Cở sở dữ liệu

20

Từ 20/8 đến 22/8/2015

(Tối thứ 5, 6, ngày thứ 7)

Nguyễn Tiến Đức

(Khoa Điện tử-TH)

202B

Thời gian học:  

Buổi sáng từ 7h00’

Buổi chiều từ 13h20’

Buổi tối từ 18h00’

2

Ngôn ngữ lập trình C

20

Từ 23/8 đến 25/8/2015

(Ngày CN, tối thứ 2, tối thứ 3)

Nguyễn Tiến Đức

(Khoa Điện tử-TH)

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

1

Lý thuyết mạch

20

Từ 20/8 đến 22/8/2015

(Tối thứ 5, 6, ngày thứ 7)

Phạm Thị Uyên

(Khoa Điện-TĐH)

303B

Thời gian học:  

Buổi sáng từ 7h00’

Buổi chiều từ 13h20’

Buổi tối từ 18h00’

2

Trang bị điện

20

Từ 23/8 đến 25/8/2015

(Ngày CN, tối thứ 2, tối thứ 3)

Nguyễn Thị Tuyết

(Khoa Điện -TĐH)

         * Kinh phí ôn tập: 8.000 đồng/tiết, tổng 480.000 đồng/thí sinh, bao gồm cả kinh phí ôn tập môn Toán.

         2. Lịch thi tuyển sinh: Tổ chức vào ngày 29 và 30/8/2015.

Phòng Đào tạo