Lễ nhận bàn giao Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang về Bộ Công Thương

Ngày đăng: 2016-02-26
Lượt xem: 10015
Nguồn:
Từ khóa:
Lễ nhận bàn giao Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang về Bộ Công Thương