HỘI THAO KHỐI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG THƯƠNG, CÚP TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG LẦN THỨ VI

Ngày đăng: 2013-11-01
Lượt xem: 1504
Nguồn: NCH
Từ khóa:
Ảnh hội thao khối giáo dục đào tạo ngành công thương, cúp tạp chí công thương lần thứ VI