Trung tâm

Tên đơn vị Điện thoại Hộp thư Địa chỉ
Trung tâm Sản xuất và Dịch vụ ttsxdv@bcit.edu.vn Tầng 1 nhà B, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Số 202 Trần Nguyên Hãn - Tp Bắc Giang - Bắc Giang
Trung tâm Tuyển sinh (02403) 851965 ttts@bcit.edu.vn Tầng 1, Nhà B, Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, số 202 Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang
Trung tâm Giáo dục Trung học phổ thông ttgd@bcit.edu.vn Tầng 3 nhà C
Trung tâm Giáo dục Hàn Quốc DU-BCIT (02403) 556 355 giaoduchq@bcit.edu.vn Tầng 1 Nhà A
Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp tthtqt@bcit.edu.vn Tầng 1, nhà A