Khoa Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí - Hóa - Xây dựng

Tên đơn vị : Khoa Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí - Hóa - Xây dựng
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Tầng 1, nhà X2 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Ngô Thị Chí Hạnh

Chức vụ : Trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0915944767

Hộp thư : 

Hà Duy Hòa

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0915892134

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Hoàng Ngọc Dương Giáo viên Thạc sỹ 0913882358
Ngô Minh Thiều Giảng viên Kỹ sư 0989238756
Đào Văn Phong Tổ trưởng Thạc sỹ 0966320182
Bùi Xuân Lợi Giáo viên Thạc sỹ 0915893900
Kiều Việt Dũng Giảng viên Thạc sỹ 0936293422
Chu Việt Khánh Giảng viên Thạc sỹ 0964338758
Hà Ngọc Hoạt Giảng viên Thạc sỹ 0978844680
Cao Tuấn Trung Tổ trưởng Kỹ sư 0912676426
Dương Văn Đồng Giảng viên Thạc sĩ 0988160167
Nguyễn Công Vượng Giáo viên Thạc sỹ 0973333235