Phòng Tổ chức Hành Chính - Quản trị

Tên đơn vị : Phòng Tổ chức Hành Chính - Quản trị
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3826112
Fax: (02403) 854513
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 103, Tầng 1 nhà đa năng
Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chức vụ : Trưởng phòng

Trình độ : 

Điện thoại : 0989064416

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Trần Văn Chúc Giảng viên Thạc sỹ 0916723489
Lê Minh Chính Giáo viên Thạc Sỹ 0973329279
Đặng Thanh Bình Tổ trưởng Kỹ sư 0913390811
Nguyễn Thị Bích Liên Y sỹ TC điều dưỡng 01237132370
Nguyễn Thành Luân Giáo viên Đại Học 0987003733
Nguyễn Mạnh Hiển Nhân viên 01669386818
Đoàn Xuân Hưng Nhân viên Đại học 0912 550 271
Ngô Thị Dung Văn thư Đại học 0971180004
Hồ Minh Cương Giảng viên Đại học 0978 261 866
Lê Thị Ánh Nhân viên Đại học 0396964856
Nguyễn Văn Phú Nhân viên Cao đẳng 0988 664 484
Nguyễn Thị Thu Huyền Nhân viên 0346663770