Phòng Đảm bảo chất lượng và Thông tin thư viện

Tên đơn vị : Phòng Đảm bảo chất lượng và Thông tin thư viện
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3851977
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Tầng 3 nhà 8 tầng
Dương Thế Ánh

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0982880166

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Phan Thị Thanh Nhã Giảng viên Thạc sỹ 0854001977
Nguyễn Châu Hoan Thư viện viên Cử nhân 0946554974
Đỗ Đức Hạnh Giáo viên Thạc sỹ 0915641637
Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên Thạc sỹ 0977032464
Tạ Thu Hằng Chuyên Viên Đại học 0982269169