Phòng Quản lý Đào tạo và Thanh tra giáo dục

Tên đơn vị : Phòng Quản lý Đào tạo và Thanh tra giáo dục
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3856210
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 101, Tầng 1 nhà Đa năng
Chu Đức Quyết

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0987249256

Hộp thư : 

Giáp Thị Thanh Nga

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0966952082

Hộp thư : 

Vũ Văn Giang

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0916719862

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Vũ Thị Thu Hương Tổ trưởng Thạc sỹ 0988596144
Lương Thị Mai Hoa Giáo viên Thạc sỹ 0916212313
Đặng Thị Hoa Chuyên Viên Đại học 0974166080
Hà Đăng Hùng Giảng viên Thạc sỹ 0964364537
Nguyễn Thành Luân Tổ trưởng Thạc sĩ 0986121331
Trần Thị Cơ Giáo Viên Kỹ sư 0364351666

Related Information

Lịch thi lần 2 khóa 51 CĐCQ năm học 2018 - 2019
THỜI KHÓA BIỂU HK I (2019 - 2020), BẬC TRUNG CẤP - KHOÁ 53 (30T)
THỜI KHOÁ BIỂU HK I (2019-2020) - BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K53
THỜI KHOÁ BIỂU HK I (2019-2020), BẬC CĐ KHOÁ 51. [CHÍNH THỨC].
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I – BẬC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG K52
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG K52 (THỰC HIỆN TỪ 20.8.2018)
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ II BẬC CAO ĐẲNG - KHOÁ 51, NĂM HỌC 2017-2018
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 49 VÀ BẬC CĐN LIÊN THÔNG KHÓA 50
Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo thông báo Thời khoá biểu môn học GDQP-AN Bậc Cao đẳng khoá 51 (đợt 2)
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA LẦN 2 - HKI 2017-2018 BẬC TCN KHÓA 50
Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo Lịch thi TC 51 (36T)+49CĐ-MT kỳ II năm học 2017-2018
LỊCH THI LẦN 2 BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 36T KHÓA 50
LỊCH THI LẦN 2 BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 49
Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học; Đại học văn bằng 2 năm 2018
Lịch thi HKII (2017-2018) Bậc TCCN - khoá 50 (36 tháng)
Thông báo lịch thi lần 2 khóa 50 bậc CĐLT, TCCN24 T
Lịch thi kết thúc HKII (2017-2018) – Lớp: 49CĐ-Đ, 49CĐ-TĐ, 49CĐ-CNTT
Thời khoá biểu HKII (2017-2018) Bậc Trung cấp 36T khoá 51 (các lớp vừa học xong GDQP)
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 49CĐ-Đ, 49CĐ-ĐT
Lịch thi kết thúc học kỳ i - lớp 49CĐ-CNMT, 49CĐ-ĐT
Thời khóa biểu HKII, (2017-2018) bậc Trung cấp 36 tháng, khóa 51
Lịch thi kết thúc HK1 (2017-2018) Lớp 49CĐ-Đ, 49CĐ-TĐ
Thông báo lịch thi kết thúc học kỳ I bậc trung cấp 36 tháng khóa 51
Thông báo danh sách học sinh, sinh viên bậc Trung cấp chuyên nghiệp 24T khóa 49 đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp
Kế hoạch bế giảng, phát bằng tốt nghiệp Cho học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp 36 tháng khoá 47
Kế hoạch xét và thi tốt nghiệp năm học 2016
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TCCN VÀ TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2016
Lịch thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng khóa 47 và hệ TCCN 24 tháng khóa 48
Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2015 - 2016 Hệ cao đẳng chính quy Khóa 47
THÔNG BÁO LỊCH THI LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2015
Danh sách phòng thi Kỳ thi: Sát hạch trình độ Tiếng Anh bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa 49
Thông báo về danh sách phòng thi và số báo danh kỳ thi liên thông từ TCCN lên CĐ chính quy năm 2015
KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHO HSSV KHOÁ 49
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO HSSV TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2014-2015
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015
KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG TCCN LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2015
Thông báo danh sách xét công nhận tốt nghiệp hệ TCCN và TCN 36 tháng khoá 46
Danh sách phòng thi tốt nghiệp khóa 46 Hệ TCCN 36 tháng và TCN 36 tháng
Thông báo danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ TCCN 36 tháng và TCN 36 tháng khoá 46
Thông báo về danh sách phòng thi và số báo danh, kỳ thi tốt nghiệp năm học 2014 - 2015
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2014 - 2015
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Cơ KHÍ HÓA CHẤT HÀ BẮC TUYỂN DỤNG
Thông báo các môn thi tốt nghiệp cho HS-SV năm học 2014-2015
Kế hoạch và Lịch thi tốt nghiệp năm học 2014 - 2015
Thông báo về danh sách, phòng thi, thời gian thi tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng liên thông K47
Thông báo về kế hoạch thi tốt nghiệp Cho sinh viên hệ liên thông từ TCCN lên Cao đẳng khoá 47
Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2014-2015 khóa 47, 48
Cơ hội việc làm thu nhập cao hot.. hot...
CTY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Thông báo về việc học bổ sung đầu vào môn tiếng Anh cho sinh viên hệ Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 48
Thông báo về Lịch thi HK1 năm học 2014-2015, hệ Cao đẳng CQ khóa 46
Thông báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp K45 hệ TCCN 36 tháng và các khóa (Đợt thi tháng 8⁄ 2014)
Cơ hội học bổng toàn phần của trường Chính sách Công và Quản lý KDI dành cho những cán bộ chính phủ xuất sắc năm 2015
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC MÔN CHÍNH TRỊ HỆ CĐN, TCCN 24 THÁNG K48
Thông báo lịch thi tốt nghiệp Hệ Trung cấp chuyên nghiệp 36 tháng khoá 45 và HSSV các hệ thi ghép (Cao đẳng, TCCN 24 tháng, TCN 30 tháng)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY CÁC NGÀNH
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp: NƠI TRẢI NGHIỆM ĐỂ LẬP NGHIỆP
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp
LỊCH THỰC HIỆN TUẦN NGOẠI KHOÁ CHO HSSV KHOÁ 48
Thông báo kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH CĐ hệ chính qui năm 2014
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2014
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2014
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 46
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề 30 tháng khóa 45
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng chính quy khóa 45
Thông báo tuyển sinh Đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho Bộ đội xuất ngũ năm 2014
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh cao đẳng năm 2014
Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
Thông báo lịch thi tốt nghiệp cho hệ Trung cấp nghề 30 tháng khóa 45
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Thí sinh vẫn đổ xô chọn ngành đã cảnh báo thất nghiệp
THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 CAO ĐẲNG K46 KỲ 3
THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K46
LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP LỚP ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 1 - LIÊN THÔNG TRUNG CẤP NIÊN KHÓA 2010-2013 CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Đề thi tuyển sinh 2014 có gì mới?
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG
Chính thức phát hành sách điện tử “Những điều cần biết về thi ĐH, CĐ”
TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 2014
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2014
CƠ HỘI MỚI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Những lưu ý khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng 2014
Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2013 - 2014
Công khai tài chính năm học 2013 - 2014
Công khai về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2013 - 2014
Một số thông tin công khai năm học 2013 - 2014
Công khao chất lượng đào tạo thực tế
Công khai cơ sở vật chất năm học 2013 - 2014
Lịch thi học kỳ I năm học 2013 - 2014
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NGÀNH KẾ TOÁN
Kết quả thi sát hạch tiếng anh bậc cao đẳng hệ chính qui k47
Kết quả thi sát hạch tiếng anh bậc cao đẳng hệ chính qui k47
Thời khóa biểu học kỳ I hệ Cao đẳng CQ, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp 24 tháng,TCCN 36 tháng và TKB học văn hóa khóa 47 năm học 2013 - 2014
Xét tuyển nguyện vọng đợt 2 hệ cao đẳng chính quy năm 2013
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn chính trị hệ Trung cấp nghề 30 tháng
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức thành công lớp tập huấn đào tạo theo học chế tín chỉ
Thông báo khóa đào tạo Tiếng Anh và Tiếng Trung chuẩn bị tham dự khóa đào tạo NCS trong nước và chương trình đào tạo phối hợp theo Đề án 911 năm 2014
Thông báo đón tiếp Học sinh, Sinh viên năm thứ nhất nhập học năm 2013
Danh sách HSSV khóa 44 hệ CĐCQ, khóa 44 Lục Ngạn, khóa 45 CĐLT, khóa 45 TCCN được công nhận tốt nghiệp
Tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên năm 2013
Danh sách sinh viên đủ điền kiện dự thi tốt nghiệp
Thời khóa biểu học văn hóa Khóa 45, khóa 46
Lịch ôn và thi học kỳ II cho các hệ đào tạo năm học 2012 - 2013
Thông báo về việc đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường và báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013
Danh sách học sinh sinh viên đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2012 - 2013
Quy định về đồ án, khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp
Kế hoạch thi tốt nghiệp
Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 44 đào tạo tại Trung tâm GDTX - DN Lục Ngạn
Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 44 - Hệ trung cấp nghề 30 tháng