Phòng Kế hoạch - Tài chính

Tên đơn vị : Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3855417
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 102, Tầng 1 nhà đa năng
Đỗ Thị Thanh Hiền

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0984 213 231

Hộp thư : 

Hoàng Thế Tài

Chức vụ : Phó trưởng phòng phụ trách

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0989247792

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Võ Thị Minh Hoa Thủ quỹ Trung cấp 0399936027
Nguyễn Lan Anh Chuyên viên Cử nhân 0984 241 991
Hoàng Thị Phượng Giáo Viên Thạc sỹ 0969 737 379
Trần Thị Bích Liên Kế toán viên Cử nhân 0976 955 286

Related Information